Klaus Riskær Pedersen Parti Via Facebook

Nu skal vi videre. Ikke så meget snak. Vi skal gennemføre dette i den takt beredskabet er mobiliseret:
1) Folketinget genåbnes straks til sikring af regeringskontrol. MF'er i risikogruppe 'cleares' efter sædvanlig praksis. Dele af 'epidemiloven' rulles tilbage med hjælp fra R.
2) Ca. 800.000 +/- danskere i risikogruppen underlægges 'vertikal inddæmning' (i modsætning til i dag: horisontal=alle og enhver). Der optrappes med decentrale behandlingsfunktioner på plejehjem og i kommuner (feber klinikker) der kan varetage tilsyn og pleje indtil intensiv behandling er nødvendig. Også i hjemmeplejen laves særlige teams der kan sikre højt bistandsniveau for borgere i risikogruppe (borgere under personlig pleje, psykisk syge og misbrugere). Beredskabsstyrken og Hjemmeværnet sættes ind sammen med teams fra Hjemmeplejen (Sundhedsassistenter).
3) Sundhedssystemet åbnes dermed for normal behandling igen, da intensivafdelinger alene skal varetage den opgave, da resten er lagt ud i Feber-klinikker eller decentral indsats.
3) Alle unge under 25 år 'sættes fri' da de ikke smittes let og ikke videregiver smitte i nævneværdig grad. Dermed åbnes for normale eksaminer og årsafslutning på landets uddannelsesinstitutioner.
4) Den resterende befolkning – ca. 3 millioner – spot-kontrolleres (kliniske tegn på sygdom) på alle væsentlige trafikknudepunkter, stormagasiner, indkøbscentre etc., og sendes til feber-klinik hvis tegn på sygdom (lovpligtigt). Feber-klinikker oprettes i stort antal. Testkapaciteten øges til 200.000 daglige test så hele befolkningen i denne gruppe kan testes hver 14. dag. Testcentre oprettes på storkreds niveau og der laves i hver storkreds i gennemsnit 20.000 test om dagen. Opgaven udliciteres med bistand fra f.eks. Novo Nordisk (planlægningsansvaret og kontrol) og test gennemføres ved indkald til Feber-klinikker af et team af pensionerede læger, tandlæger, øjenlæger m.v samt bistand fra sygeplejersker der er fratrådt sundhedssystemet og i dag vikarierer. Militær og Beredskabsstyrken fylder hullerne ud. Tiden til at udføre test sættes ned til ca. 1 time (turn-around)(man har teknologien allerede] og borgeren afventer resultatet. Der testes samtidig for antistoffer hvorved en borger dermed ikke genindkaldes. Hele denne indsats dokumenters og benyttes til at skabe et fremtidigt pandemi beredskab her i landet så vi ikke igen skal lukke samfundet ned.
5) Når (4) er sat i værk – indenfor 30 dage – åbnes samfundet i sin helhed og øjeblikkeligt.

READ ALSO  Belarus: More Human Rights Violations

Den nuværende strategi ruinerer virksomheder og beskæftigelse. Man undervurderer politisk den økonomiske krise: tabt tillid, tabte formuer, likviditetsproblemer, afvikling af lagerbeholdninger med tab, langsom genstart på eksportmarkedet m.v. Man tror fejlagtigt på V-genskabning af økonomisk aktivitet, men virkeligheden bliver et L-præget forløb (som i 2009). Vi har ikke råd til fortsat at holde samfundet lukket til en pris på tab af BNP på måske 100 milliarder om måneden + hjælpepakker.

Vi har ikke råd til at samfundet skal genåbnes efter kaotiske vurderinger imellem embedsværk og politikere (se bare skoleåbningen !). En gruppe der ikke har meget begreb om forretningslivet og ser alt som DJØF-beregningsmodeller de har lært på det Samfundsvidenskabelige fakultet. Der må skæres igennem og oppositionen må tage sig sammen. Det løses ikke med en klumme i BT af Lars Løkke ! Der skal action til. Politisk vilje til inddæmning, test og åbning af samfundet så vi igen kan få hjul på bilen. Men ansvarligt og med højere beskyttelse af de udsatte grupper og fortsat opfølgning på inddæmning af smittede.

Ja det koster mange penge. Men en brøkdel af den strategi som nu ser ud til at kæbe sig fast. Det er nemlig svært at genåbne, netop fordi det kræver radikal nytænkning. Og vigtigere: Befolkningen skal ikke fortsat begrænses i deres frihed når der er en testet og kendt anden mulighed for at en anden strategi kan løse sikkerheden (som vi har set det i Asien). Så slut med at snakke os ned. Nu vil vi tales op, og se en klar plan for at vi kommer tilbage til noget der minder om en normal hverdag, dog med en lang periode med kontrol og skærpet tilsyn af visse udsatte borgere.

READ ALSO  Luis Arce, from ex-leader Evo Morales’ party, on course to win Bolivian presidency – exit polls