Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner august 2019

Med 192 tvangsauktioner i august mod 199 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med 4 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2019 ligget historisk lavt og stabilt, med et genemsnit på 186 auktioner om måneden. Hvis man ser bort fra enkeltstående måneder de senere år, skal man helt tilbage til første halvdel af 2008 for at finde et tilsvarende lavt niveau, som den seneste tid har budt på.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Det er oftest enfamilihuse, der går på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse generelt udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

2018

2019

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

antal

Sæsonkorrigerede

268

245

247

203

229

241

179

195

190

157

199

192

Faktiske i alt

315

251

234

159

200

228

211

200

181

122

173

181

Ejendomskategorier

Landbrugsejendomme

7

7

7

5

4

9

4

5

7

3

6

5

Enfamiliehuse

191

155

145

103

135

137

121

126

110

81

107

121

Ejerlejligheder

25

11

8

9

21

27

17

9

18

8

15

15

Sommerhuse

28

24

17

7

8

14

18

18

15

9

12

4

Ejendomme med 2

eller flere lejligheder

1

7

5

5

5

4

7

5

6

3

3

2

Blandet beboelses- og

forretningsejendomme

12

10

12

6

4

2

7

9

3

2

6

10

Rene forretningsejendomme

2

2

3

1

1

6

1

1

1

2

Fabriks- og lagerejendomme

3

1

2

3

4

1

3

1

2

1

Ubebyggede grunde

13

16

20

7

8

13

9

6

2

3

7

7

Andet bebygget

33

21

18

13

12

18

18

20

17

11

14

14

Regioner

Hovedstaden

58

32

19

14

23

45

30

26

24

12

22

33

Sjælland

105

68

62

62

60

59

38

52

35

42

46

45

Syddanmark

64

71

63

32

52

49

75

61

52

20

39

24

Midtjylland

47

53

63

28

51

38

48

38

51

33

32

48

Nordjylland

41

27

27

23

14

37

20

23

19

15

34

31

READ ALSO  Precautionary Credit Line Provides Panama with Crisis Insurance