Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner november 2019

Med 190 tvangsauktioner i november mod 193 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med 2 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2019 generelt ligget historisk lavt, og har de seneste fire måneder ligget stabilt på mellem 190 og 193 tvangsauktioner om måneden. Hvis man ser bort fra indeværende år, skal man helt tilbage til juni 2008 for at finde et lavere niveau end det, som den seneste tid har budt på.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse dominerer billedet

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse helt overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.READ ALSO  Tobak holder forbrugerprisindekset oppe