Politics

NEJ, VI ER IKKE SOM DE ANDRE! Før i tiden kunne jeg sidde foran skærmen i frust…

By  | 

Nye Borgerlige via Facebook

NEJ, VI ER IKKE SOM DE ANDRE!

Før i tiden kunne jeg sidde foran skærmen i frustration over, at åbenlyse spørgsmål om borgernes frihed og sikkerhed ikke blev stillet, når ministre blev kaldt i samråd.

Takket være danskernes stemmer ved folketingsvalget, sidder Nye Borgerlige nu i Folketinget – og Mette Thiesen, Peter Seier Christensen, Lars Boje Mathiesen og jeg sidder således med ved hver vores samråd og kan stille de relevante spørgsmål.

Det giver os mulighed for at få trykket hul på bylden og insistere på, at danskernes frihed og sikkerhed skal sættes først, efter at årtiers fejlslagen udlændingepolitik har fået lov at trække mørke skygger over vores samfund – både økonomisk, socialt, kulturelt og sikkerhedsmæssigt.

Dagens samråd handlede om EU-domstolens afgørelse, der giver tyrkiske statsborgere, som har søgt familiesammenføring og fået afslag, ret til at få genprøvet deres sag.

Samrådet var vigtigt.

For afgørelsen fra EU stadfæster, at selv om politikerne har lovet danskerne, at vi i Danmark bestemmer udlændingepolitikken selv, så gælder det åbenbart ikke, når det drejer sig om udlændinge fra Tyrkiet – her bestemmer EU over os.

EU skal naturligvis ikke bestemme udlændingepolitikken i Danmark.

Der er en bred opbakning i befolkningen til at fastholde udlændingepolitikken på danske hænder og begrænse migrationen fra de muslimske lande.

Og modstanden mod migrationen fra de muslimske lande skyldes hverken, at danskerne er fremmedfjendske eller racistiske.

Modstanden skyldes derimod, at migrationen samlet set påvirker vores samfund negativt.

Migrationen fra de muslimske lande fører blandt andet uforholdsmæssigt meget kriminalitet med sig.

På dagens samråd forsøgte jeg derfor at få de indkaldte ministre til at svare på, hvilke konsekvenser det vil have for danskernes frihed og sikkerhed, hvis mellem 138 og op til over 2000 flere familiesammenførte til herboende tyrkere kommer til Danmark.

READ ALSO  Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner

Hvor mange nye ofre for kriminalitet forventer de to ministre, at migrationen vil medføre?

I 2016 blev mere end 4.000 ud af knap 33.000 borgere med tyrkisk baggrund dømt for kriminalitet.

Det er 12% på bare ét år!!!

Efterkommere af tyrkiske indvandrere blev i 2016 dømt fire gange så ofte som danskere for overtrædelser af straffeloven.

Og når det kommer til vold, blev de tyrkiske efterkommere dømt fem gange så ofte som danskere generelt.

Der er derfor al mulig grund til at formode, at den øgede indvandring fra Tyrkiet vil medføre nye ofre blandt danskerne.

Men det mente integrations- og udlændingeministeren ikke, at der var belæg for at sige.

Og da jeg ønskede at underbygge mit spørgsmål med yderligere fakta, så valgte udvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) at lukke samrådet ned før tid, fordi hun mente, at ‘spørgsmålene var begyndt at gå ud af en tangent’.

At dømme efter både ministerens svar samt udvalgsformandens reaktion, så lader det til at være usædvanligt, at man spørger til det oplagte – hvad er konsekvensen for den danske befolkning?

Men både minister og udvalgsformand kommer til at vænne sig til, at det, der for nogle kan synes som ‘at bevæge sig ud af en tangent’, for andre er hele årsagen til, at man engagerer sig politisk.

Og af samme årsag vil jeg ikke lade mig spise af med dagens svar fra ministeren og behandling fra udvalgsformanden.

I morgen kommer jeg derfor til at sende uddybende spørgsmål med tilhørende fakta til ministeren.

Danskerne fortjener at få underbygget og uddybet ministerens afvisning af, at flere tyrkere i Danmark vil skabe uforholdsmæssigt flere uskyldige ofre for kriminalitet.

READ ALSO  Germany to tighten residency rules to combat organized crime

#dkpol
Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret