Via Integrationsministeriet

Efterårets netværksmøde sætter fokus på, hvordan kommuner kan skabe modstandskraft mod negativ social kontrol i samarbejde med civilsamfundsaktører i boligområder. Hvordan kan kommuner, civilsamfund og øvrige aktører samarbejde i områderne, hvordan kommer fædrene på banen som aktive medspillere, og hvad gør andre kommuner? Det er nogle af de spørgsmål, netværksmødet vil belyse.

Mødet holdes virtuelt på grund af COVID-19. Der bliver afholdt ét fælles netværksmøde for Vest- og Østdanmark, og deltagere får tilsendt et link direkte efter tilmelding til mødet.

Tid, sted og tilmelding

Hvornår:           Den 26. november 2020, kl. 09.00 – 12.15

Hvor:                 Link tilsendes tilmeldte deltagere

Vært:                 Helsingør Kommune

Tilmelding til mødet og program

Tilmeldingsfrist den 19. november 2020

Om netværket

Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Der afholdes normalt to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark – som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Netværket er etableret som led i den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.READ ALSO  How Artificial Intelligence Could Widen the Gap Between Rich and Poor Nations – IMF Blog