Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået følgende sammensætning:

  • Landsdommer Peter Mørk Thomsen, Østre Landsret, er efter fælles indstilling fra præsidenterne for Østre og Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.
  • Advokat, ph.d. Torkil Høg, advokatfirmaet Bach Advokater, er efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som medlem af undersøgelseskommissionen.
  • Lektor, ph.d. Louise Halleskov, Aarhus Universitet, er udpeget som medlem af undersøgelseskommissionen.
     

Desuden er advokat Lars Kjeldsen, advokatfirmaet Nyborg & Rørdam, udpeget som udspørger for kommissionen.

Ifølge kommissoriet af 3. december 2019 har undersøgelseskommissionen til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til statslige myndigheders generelle administration og håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Det indbefatter bl.a. at undersøge og redegøre for:

  • Myndighedernes administration og håndtering af sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.
  • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pressemeddelelse af 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever.
  • De involverede myndigheders oplysning af Folketingets Ombudsmand og de oplysninger, der er givet til Folketinget om forløbet.
     

På baggrund af undersøgelsen og redegørelsen skal undersøgelseskommissionen foretage retlige vurderinger til belysning af, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Undersøgelsen skal omfatte perioden fra den 25. januar 2016 frem til kommissionens nedsættelse. Undersøgelseskommissionen skal i relevant omfang inddrage oplysninger forud for denne periode.

Det fremgår af kommissoriet, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde, således at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest halvandet år, efter at kommissionen er nedsat.

READ ALSO  Criminal organizations set to target Covid-19 vaccines, Interpol warns

Det endelige kommissorium kan læses her.

 

Kontakt

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane tlf. 23 42 46 59Via Justitsministeriet