Via Danmarks Statistik

Påbegyndt etageareal

Sæsonkorrigeret/estimeret

1.510.223 m2

2. kvt. 2020

-9 %

1. kvt. – 2. kvt. 2020

Påbegyndt antal boliger

Sæsonkorrigeret/estimeret

-18 %

1. kvt. – 2 kvt. 2020

Byggevirksomheden 2. kvt. 2020

Det samlede fuldførte etageareal i andet kvartal 2020 endte på 1,8 mio. m2, hvilket er et fald på 9 pct. i forhold til første kvartal. Dette fald er drevet af et fald i fuldførelsen af beboelsesbygninger på 11 pct. og øvrige bygninger på 23 pct., mens det fuldførte etageareal af bygninger til erhverv steg 7 pct. Ser man på det påbegyndte byggeri, så faldt dette også med 9 pct. i forhold til første kvartal. Her var der tale om fald inden for alle kategorier af bygninger. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving, medmindre andet er angivet. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99.

Antallet af fuldførte boliger faldt i andet kvartal

Der blev fuldført 7.771 boliger i andet kvartal, hvilket er en nedgang på 1 pct. i forhold til første kvartal. Nedgangen skyldes fald for kategorierne etagebyggeri og øvrige bygninger, mens antallet af fuldførte boliger i enfamiliehuse var på samme niveau.

Fald i det påbegyndte byggeri

Ser man på det påbegyndte etageareal i andet kvartal, så faldt dette med 9 pct. i forhold til første kvartal. Det påbegyndte boligbyggeri fald med 18 pct. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer og COVID-19 krisen

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2020, som viser at byggeriets forventninger til beskæftigelsen er på vej op igen, efter et kraftigt fald i april. Byggeriet ordrebeholdning er også gået op siden april, men ikke med samme hastighed som beskæftigelsen.

READ ALSO  Ejendomsmæglere forventer uændrede eller stigende boligpriser

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret
 

2019

2020

2. kvt. 2020
i forhold til

 

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

1. kvt. 2020

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1957

1761

1687

1667

1510

-9

Beboelsesbygninger

948

900

837

819

745

-9

Erhvervsbygninger1

545

478

439

534

504

-6

Øvrige bygninger2

464

383

412

314

261

-17

Fuldført

2131

1835

1886

1943

1775

-9

Beboelsesbygninger

931

851

904

874

779

-11

Erhvervsbygninger1

677

570

518

573

612

7

Øvrige bygninger2

522

414

465

496

384

-23

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret
 

2019

2020

2. kvt. 2020
i forhold til

 

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

1. kvt. 2020

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

8792

6518

7673

6992

5701

-18

Enfamiliehuse1

2929

2740

2652

2917

2595

-11

Etagebyggeri

4496

3250

3731

3276

3047

-7

Øvrige bygninger2

1367

528

1290

799

59

-93

Fuldført

9192

8132

8540

7862

7771

-1

Enfamiliehuse1

2880

2723

2815

2982

2992

Etagebyggeri

5116

4222

4673

4125

3810

-8

Øvrige bygninger2

1196

1188

1052

756

968

28

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret


 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

4

7

10

 

4

-1

-1

Boliger

15

8

12

5

 

5

2

1