Via Regeringen.dk

Sådan deltager Danmark i NATOs arbejde
Danmark har udstationeret 200 danske soldater i Estland som en del af NATO’s fremskudte forsvar. Endvidere bidrager vi til NATOs Air Policing i Baltikum. 

Det er ikke kun i Danmarks nærområde, at der er brug for en indsats. Danmark deltager således i internationale operationer i bl.a. NATO-regi som led i bl.a. terrorbekæmpelse, kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære migrationsstrømme.

Læs også: DANMARK I NATO (Forsvarsministeriet) 

Truslerne omkring os ændrer sig hele tiden. Det kræver, at NATO hele tiden fornyer og tilpasser sig. Det samme gælder de enkelte landes forsvar, der udgør grundstammen i NATO-alliancen. Derfor er moderniseringen af NATO en sag, som Danmark tillægger stor betydning.

Skal fremme sikkerheden for 29 lande
NATO-alliancens grundlæggende formål er uændret. Den primære opgave er stadig at fremme sikkerhed for de 29 medlemslande, der i dag udgør Alliancen. Men i takt med at nye trusler er dukket op efter Berlin-murens fald i 1989, har NATO indledt en fornyelse og modernisering, der gør, at NATO stadig kan være garant for medlemslandenes fred og sikkerhed.

Læs også: SAMARBEJDE MELLEM EU OG NATO

I takt med at nye trusler er dukket op (eksempelvis international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og hybride trusler), har NATO fornyet sig, således at NATO har formået at bevare sit grundlæggende formål, men på en måde, så Alliancens afskrækkelsesprofil er tilpasset de nye udfordringer og trusler.


READ ALSO  Greece to expand wall on Turkish border to block migrants