Via Nationalbanken

Nationalbanken optaget som medlem af Network for Greening the Financial System

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser
 
Årstal 2019
Offentligjort den 9. april 2019


Nationalbanken er blevet optaget som medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der er en gruppe af centralbanker og tilsynsmyndigheder.

9. april 2019

Nationalbanken er blevet optaget som medlem af Network for Greening the Financial System, NGFS, der er en gruppe af centralbanker og tilsynsmyndigheder.

NGFS udveksler på frivillig basis erfaringer og bidrager til udviklingen af risikostyring relateret til miljø- og klimarisici i den finansielle sektor. NGFS blev etableret i december 2017 og har i dag 34 medlemmer og 6 observatører fordelt på fem kontinenter.

“Klimaforandringer er globale og grænseoverskridende, og derfor er det naturligt, at vi samarbejder internationalt. Det er ikke centralbankers opgave at levere løsningerne på klimaudfordringer, men i kraft af vores formål om at sikre finansiel stabilitet i Danmark må vi også forholde os til de risici fra klimaforandringer, der kan få betydning for det finansielle system og økonomien som helhed,” udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde.

Arbejdet i NGFS foregår i forskellige arbejdsgrupper, og Danmarks Nationalbank forventer at deltage i arbejdsgruppen om makrofinansielle risici. Analyse af klimarelaterede risici for økonomien og vurdering af konsekvenserne for den finansielle sektor ligger i tråd med Nationalbankens opgave om at sikre en robust økonomi i Danmark, herunder formålet om finansiel stabilitet.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.Læs mere

READ ALSO  The Reckitt Benckiser share price is cleaning up! Here’s what I’d do right now