Dansk Folkeparti via Facebook

Nå, det var ikke meget, som rød blok vil gøre på ældreområdet. I deres 18-sider lange aftale er der kun 2 ½ linje om ældre. Ingenting om at bevare værdighedsmilliarden og ingenting om at forhøje ældrechecken. De sidste fire år har DF fået nedenstående ting gennemført, og vi arbejder hver eneste dag for at sikre ældre bedre vilkår. Et asylstop kan f.eks. forhøje ældrechecken med 11.000 kr. Det kæmper vi for.

Mener du, at ældrechecken skal forhøjes? Ja eller nej?

DF’s tiltag på ældreområdet de sidste fire år:

• Værdighedsmilliarden
• En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen
• Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling
• Køkkener tilbage på plejehjemmene
• Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing
• Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister
• Skattefri seniorpræmie
• Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale
• Midler til bekæmpelse af ensomhed
• Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere
• En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere
• Mere fokus på kvalitet i ældreplejen
• Bedre tilsyn på ældreområdet
• Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg
• Indsats mod konkurser i ældreplejen
• Videnscenter for værdig ældrepleje
• Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”
• Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg
• Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
• Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov
• En ekstra indsats over for pårørende
• National demenshandlingsplan
• Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
• Ledsageordning for ældre synshandicappede
• Permanent fritagelse fra digital post
• Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort

READ ALSO  No freebies! Pfizer to charge for ‘extra’ Covid-19 vaccine doses as doctors squeeze vials of every drop to inoculate more people