Via CEPOS

Trods påstande om det modsatte, har dem med de laveste indkomster oplevet den suverænt største indkomstfremgang fra 2008 til 2017. Det viser CEPOS’ seneste analyse.

De 20 pct. af danskerne der i 2008 tjente mindst, fik frem til 2017 en indkomstfremgang på hele 132 pct. Helt anderledes så det ud for de 20 pct., der i 2008 tjente mest. De kunne kun indkassere en indkomstfremgang på 1 pct. frem til 2017.

Omregnet i kroner og ører betyder det, at dem med lavest indkomst i løbet af perioden har fået en indkomstfremgang på i alt 110.500 kr., mens dem med højest indkomst kun har har fået 3.100 kr. ekstra.

Påstanden om, at de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere opstår kun, fordi dem der laver statistikken udtrykker sig uklart eller forsøger at bruge tallene til at fremme egne dagsordner.

CEPOS’ analyse følger de samme personer over tid, dvs., analysen følger indkomstudviklingen for de konkrete personer, der befandt sig i en given indkomstgruppe i 2008. Den følger f.eks. den gruppe af personer, der i 2008 var blandt de 20 pct. med den laveste indkomst, og ser på hvordan det går med deres indkomst i årene efter. Takket være den høje danske indkomstmobilitet rykker de grupper af personer, der tjener mindst relativt hurtigt op i højere indkomstgrupper. Det tager kun et år, før knap hver tredje, der befinder sig blandt de 20 pct. med lavest indkomst i et givent år, er rykket ud af gruppen.

Når der kan opstå to forskellige syn på indkomstudviklingen i Danmark, skyldes det, at andre analyser bruger en anden metode. Andre analyser, f.eks. fra Danmarks Statistik, laver et nedslag i startåret og ser, hvor meget danskerne tjener det år og opdeler dem i grupper efter indkomst. Samme nedslag laver de så i deres analyses slutår og deler folk op igen. 
Det er altså ikke (nødvendigvis) de samme personer, der er i lavindkomstgruppen i 2008, som man finder i lavindkomstgruppen i 2017. Derfor viser sådanne analyser kun, hvordan det er gået med det beløb, man skal tjene om året for at være i de forskellige indkomstgrupper. Ikke noget om, hvordan indkomsten har udviklet sig for personerne i de enkelte grupper. Men alligevel anvender Danmarks Statistik et ordvalg, der fejlagtigt får folk til at tro, at det er de samme mennesker, der fastholdes på en lav indtjening.

READ ALSO  57.000 virksomheder får brev: Hjælp til momsregnskab

Direktør Martin Ågerup:

”Det er problematisk, at selv Danmarks primære leverandør af data, Danmarks Statistik, er med til at skabe myter, fordi de bruger et meget uklart ordvalg. At interesseorganisationer som LO også gør det for at fremme deres egen sag er mindre uforståeligt, men stadig beklageligt. Det skaber en usand fortælling om, at velstandsudviklingen går udenom personer med lave indkomster. Det passer ikke”.

”Opgørelsen i dette notat er den relevante at anvende, hvis vi er interesserede i, om en person med lav indkomst har en god chance for at forbedre sine livsvilkår ved at øge sin indkomst. Analysen viser, at det i høj grad er tilfældet. Danmark har nemlig en forholdsvis høj indkomstmobilitet. I et samfund med høj indkomstmobilitet er det mindre problematisk, hvis de lave indkomster ikke stiger i takt med de højere indkomster. Det skyldes blandt andet, at personer, der begynder deres erhvervskarriere med lave indkomster, typisk opnår bedre betalte jobs relativt hurtigt. Eksistensen af et lavtløns-arbejdsmarked kan ligefrem fungere som en adgangsbillet til senere lønfremgang for personer med få formelle kvalifikationer, såsom flygtninge og indvandrere eller ufaglærte.”

”Både CEPOS’ metode og f.eks. metoden fra Danmarks Statistik er rigtige, og er begge relevante måder at betragte indkomstudviklingen på. Men er man ikke varsom med formuleringerne mht. hvad de viser, giver man befolkningen et vrangbillede.”