Via DR Penge

Et stadigt stigende antal danskere kigger mod udlandet, når pensionsalderen nærmer sig.

I stedet for at ældes på dansk jord, har flere tusinde pensionister således sagt farvel til Danmark for at nyde deres otium i andre lande, og i 2018 fik hele 57.500 personer udbetalt dansk pension til udlandet.

Godt 24.800 personer fik udbetalt deres danske folkepension eller førtidspension til en fast adresse i udlandet i 2003.

– Antallet af personer, der modtager dansk pension i udlandet, er steget mere end den generelle stigning i antallet af personer, der får udbetalt folke- og førtidspension, siger Michael Jørgensen, analysechef i ATP og tilføjer:

– Det skyldes, at flere og flere arbejder og bor uden for Danmarks grænser, og tilsvarende kommer flere og flere til Danmark, som arbejder og optjener dansk pension.

Flere pensionister bosætter sig i Thailand

Langt hovedparten af de i alt 2,8 milliarder kroner, der i 2018 blev udbetalt til pensionister bosat i andre lande end Danmark, sendes til adresser i nabolande som Sverige, Tyskland og Norge, mens Spanien også fortsat er et populært land for udlandspensionisterne.

Sammenlignes udbetalingerne i 2003 med udbetalingerne i 2018, står det klart, at der i disse år også er en del pensionister, som modtager dansk pension i lande som Thailand og USA.

46 personer modtog for 15 år siden dansk pension i Thailand – i dag er det 572. Og i USA er tallet steget fra 274 til 2.122 personer, hvilket har bragt USA op på en syvendeplads over foretrukne destinationer for pensionister, der slår sig ned i udlandet.

På femte- og sjettepladsen ligger henholdsvis Storbritannien og Frankrig, hvortil omkring 3.300 og 2.300 danske pensionister modtager pension.

70-årige Mona Majgaard er en af de 7.414 personer, der sidste år fik udbetalt dansk pension i Norge. (Foto: Signe Mai Kærsgaard Vilsbøll DR)

Globaliseret økonomi og åbent arbejdsmarked

Chefkonsulent i Ældre Sagen Claus Blenstrup mener, at stigningen hænger sammen med et mere åbent arbejdsmarked og en mere globaliseret økonomi. Og fra 70-årige Mona Majgaard, der i dag modtager dansk pension med fast adresse i Oslo, lyder forklaringen også, at der “ikke er så langt mellem landene som tidligere”.

Hun flyttede med sin mand, da han i 1986 fik job i Norge, og i dag har hun datter, svigersøn og børnebørn i landet. De er den primære årsag til, at Mona Majgaard ikke er flyttet tilbage.