Besøget er en mulighed for at få en bedre forståelse af de syriske flygtninges udfordringer og se, hvordan de danske midler gør en forskel for flygtninge i deres nærområder. Det handler om at hjælpe mennesker i nød, men også holde hånden under nabolandene, når de udviser solidaritet og tager imod de mange syriske flygtninge. For mig at se er det meget anerkendelsesværdigt”. – siger Rasmus Prehn

Han tilføjer – ”Der er ingen tvivl om, at Jordan og Libanon ikke kan håndtere flygtningepresset uden international støtte som den danske. Der er 5,6 millioner syriske flygtninge i nabolandene, og de har brug for vores hjælp, indtil de kan komme hjem igen. Krisen i Syrien fortsætter – især i den nordvestlige del af landet – og driver fortsat mange mennesker på flugt. Vi vil bruger alle de redskaber, vi har, til at hjælpe værtslandene og finde langvarige løsninger i regionen.”

Danmark støtter både flygtninge og de lokalsamfund, der tager imod dem. De danske indsatser har fokus på flygtninges rettigheder, sundhed, uddannelse og jobskabelse. I Libanon og Jordan adresseres humanitære behov, men der tages også højde for længere udviklingsperspektiver. I Syrien har indsatserne fokus på akutte humanitære behov. Danmark arbejder sammen med danske civilsamfundsorganisationer, EU og FN. Derudover støtter Danmark god regeringsførelse og økonomiske muligheder i Jordan gennem det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP).

Rejsen vil også være en mulighed for at søge inspiration til, hvordan vi kan styrke indsatserne i tæt samarbejde med vores partnere. Vi arbejder sammen med dem hver dag om at sikre værdige forhold for de mennesker, der har været tvunget til at flygte fra krigen i Syrien. Og vi holder ved, indtil det bliver muligt for flygtninge såvel som fordrevne at vende tilbage til deres hjemegne.” – siger ministeren

READ ALSO  The Religious Transformation of French Schools

Rasmus Prehn vil i Jordan blandt andet besøge Za’atari-flygtningelejren tæt på grænsen til Syrien samt byen Mafraq, hvor mange syriske flygtninge har slået sig ned i lokalsamfundet. I Libanon vil ministeren besøge Bekaa-dalen, hvor en stor del af de syriske flygtninge bor i spredte uformelle teltlejre.

Baggrund

Konflikten i Syrien gået ind i sit niende år og er en af verdens største humanitære kriser med store regionale konsekvenser. Danmark har siden krisens start i 2011 været blandt de største donorer og har samlet set bidraget med 3 mia. kr. i humanitær bistand. Ca. 12 mio. syrere er tvunget væk fra deres hjem, hvoraf 5,6 mio. er flygtet til nærområderne. Der vurderes at bo ca. 1,5 mio. syriske flygtninge i Libanon med en befolkning på 6,1 mio. indbyggere og ca. 1 mio. flygtninge i Jordan med en befolkning på 9,7 mio. indbyggere. Dertil kommer de palæstinensiske flygtninge i begge lande.

For yderligere information kontakt:

Laura Sørensen Topp, presserådgiver, tlf. 61 97 92 41, lautop@um.dk Via Udenrigsministeriet