Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2019

Tilgangen af nye personbiler i juli 2019 var på 18.300 (sæsonkorrigeret). Det er 4,4 pct. flere end i juni. Husholdningernes tilgang steg med 3,3 pct., mens erhvervenes steg med 6,0 pct. Tilgangen i perioden maj-juli 2019 faldt med 12,7 pct. i forhold til februar-april 2019. Det dækker over et fald på hhv. 16,6 pct. i husholdningerne og 6,5 pct. i erhvervene. Det skal tages i betragtning, at februar-april lå ekstraordinært højt pga. det fremrykkede bilsalg i marts, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:146.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Stor fremgang i leasing og stor tilbagegang i køb

1 mio. elbiler vil øge elforbruget med 9 pct.

Hvilken betydning vil det have for elforbruget og den løbende elproduktion, hvis måltallene om 500.000 eller 1 mio. el- og hybridbiler, der har været nævnt i den offentlige debat, bliver realiseret i 2030? Hvis man antager, at en elbil kører 6 kilometer pr. kWh (kilowatttime) og i gennemsnit 18.000 kilometer om året, vil forbruget være 3.000 kWh pr. bil med den aktuelle energieffektivitet. For 1 mio. elbiler svarer det til 3.000 GWh (gigawatttimer) om året. I 2018 lå den indenlandske elforsyning iflg. Energistyrelsen på 33.300 GWh, og 1 mio. elbiler vil ud fra de antagelser øge forbruget i 2030 med 9 pct. i forhold til 2018.

Den aktuelle bestand på 12.700 elbiler forbruger med disse antagelser 38,1 GWh om året.

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i juli var på 10.000 i faktiske tal, og det er 3,8 pct. færre end i juli sidste år. Tilgangen var fordelt på 7.800 købte og 2.200 leasede biler. Antallet af købte biler er 11,2 pct. lavere end i juli 2018, mens der er 34,7 pct. flere leasingbiler. Med 5.700 leasede og 1.100 købte personbiler var erhvervenes tilgang 6.800 i juli 2019, hvilket er 11,4 pct. flere end i juli sidste år. Antallet af købte biler er 13,1 pct. lavere, mens der er 18,1 pct. flere leasede biler. Samlet set ligger leasing 22,4 pct. højere end i juli sidste år, mens det samlede køb ligger 11,4 pct. lavere.

READ ALSO  Sådan undgår vi at øge uligheden med en grøn skattereform

220.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var fortsat omkring 220.000 biler. Husholdningerne stod for 129.800 biler – minus 4,8 pct. – mens erhvervene stod for 90.300, eller plus 7,9 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

2019

2019

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

antal

pct.

Tilgang i alt

19501

23784

16733

16531

17543

18317

-12,7

4,4

I husholdningerne

11666

15271

9741

9685

10278

10614

-16,6

3,3

I erhvervene

7835

8512

6992

6846

7265

7704

-6,5

6,0

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal


Juli

Æn-
dring

Aug. 2017
– aug. 2018

Aug. 2018
– aug. 2019

Æn-
dring

2018

2019

antal

pct.

antal

pct.

Nye personbiler i alt

16482

16779

1,8

220011

220175

0,1

Husholdningerne

Køb

8735

7759

-11,2

115461

104236

-9,7

Privatleasing

1663

2240

34,7

20859

25601

22,7

Samlet tilgang

10398

9999

-3,8

136320

129837

-4,8

Erhvervene

Køb

7747

9020

16,4

104550

115939

10,9

Ikke-leasingbiler (a)

1294

1124

-13,1

22068

20912

-5,2

Til leasing

6453

7896

22,4

82482

95027

15,2

Erhvervsleasing (b)

4790

5656

18,1

61623

69426

12,7

Samlet tilgang (a+b)

6084

6780

11,4

83691

90338

7,9

Erhvervskøretøjer i alt

2254

2086

-7,5

40065

39582

-1,2

Varebiler

1893

1868

-1,3

34478

33748

-2,1

Lastbiler

148

120

-18,9

2169

2418

11,5

Sættevognstrækkere

138

71

-48,6

2445

2455

0,4

Busser

75

27

-64,0

973

961

-1,2