Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet september 2020

I september var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,0 mia. kr., hvilket var 0,2 mia. kr. mindre end i august (i sæsonkorrigerede tal). Siden august er overskuddet på varerne steget, mens det er faldet på tjenester. Overskuddet på betalingsbalancen for de første ni måneder af 2020, er faldet 24,3 mia. kr. i forhold til samme periode i 2019. Særligt overskuddet på tjenestehandlen er faldet, som følge af et stort fald i tjenesteeksporten.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Overskud på samhandlen med USA kommer fra varehandlen

I de første ni måneder af 2020 eksporterede Danmark varer og tjenester for 121 mia. kr. til USA, hvilket gør USA til Danmarks største eksportmarked. Samhandlen med USA har i de første ni måneder af 2020 givet et overskud over for USA på 59 mia. kr., hvilket er 13 mia. kr. mere end for samme periode i 2019. 98 pct. af overskuddet i 2020 kommer fra varehandlen. Vareeksporten til USA udmærker sig ved, at en stor del sker uden for Danmark. Omkring 40 pct. af den samlede vareeksport til USA krydsede ikke den danske grænse i 2019. Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:398.

Nettoeksport af varer og tjenester til USA, faktiske talKilde: Særkørsel i Danmarks StatistikBetalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er for januar-august 2020 opjusteret med 2,8 mia. kr. for 2020 i forhold til seneste offentliggørelse. Opjusteringen skyldes især en opjustering af eksport af rejser.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2020

Januar-september

2020

 

September

2019

2020

August

September

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

19,1

147,7

123,4

13,2

13,0

Indtægter

124,2

1187,9

1081,3

118,2

118,8

Udgifter

105,0

1040,2

957,9

105,0

105,8

Varer

14,5

88,9

94,5

9,5

9,9

Eksport

70,4

598,1

577,2

63,8

64,8

Import

55,9

509,2

482,7

54,2

54,8

Tjenester

0,4

40,7

14,4

1,8

0,7

Eksport

37,3

414,9

347,8

37,3

37,4

Import

36,9

374,1

333,4

35,6

36,6

Indkomst

7,1

44,5

42,6

4,4

5,2

Indtægter

14,9

153,7

138,6

15,1

14,9

Udgifter

7,8

109,2

96,0

10,7

9,7

Løbende overførsler

-2,9

-26,5

-28,1

-2,6

-2,8

Indtægter

1,6

21,2

17,7

2,0

1,8

Udgifter

4,5

47,7

45,8

4,5

4,6

Kapitaloverførsler mv.

0,0

1,7

0,6

0,1

0,0

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19: Tidlig indikator for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere på: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.READ ALSO  Managing Director Georgieva’s Remarks at Arab Fiscal Forum Finance Virtual Ministerial Meeting