Konservative Folkeparti via Facebook

Tak til Finn for at skabe arbejdspladser, betale skat, støtte lokalsamfundet og turde tage chancer i livet.

Det er hårdtarbejdende mennesker som Finn, der bidrager stort til landets velstand. Han skal selvfølgelig ikke straffes for at videregive sit livsværk til sine børn. Han skal hyldes for sit store bidrag og hårde arbejde.

Vi skal beskytte danske virksomheder, ikke spænde ben for dem.

Min virksomhed har bidraget med 25 millioner kroner til statskassen sidste år. Hvad har du bidraget med, Michael H. Jørgensen?

Hvor bliver jeg ked af det og i dårligt humør af at læse<a href="https://www.berlingske.dk/kronikker/hojreflojens-angreb-pa-dodsskatten-er-en-af-de-seneste-artiers-mest" target="_blank"> din kronik om dit syn på arveafgift, Michael H. Jørgensen</a>. Du underkender og nedgør mig med dine synspu…


READ ALSO  Hvem bærer ansvaret for 'krisen' i islam?