Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter med to ministre, Mogens Jensen og Lea Wermelin. Sager vedrørende ligestilling, fiskeri og overføres fra Udenrigsministeriet til Miljø- og Fødevareministeriet.

Som følge af den kongelige resolution dags dato fortsætter Miljø- og Fødevareministiet som ét samlet ministerium med to ministre.

Mogens Jensen bliver minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde og får ansvar for sager vedrørende landbrug, herunder økologi, fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og fødevareforsyning, dyrevelfærd, inklusive de til områderne hørende institutioner m.v., sager vedrørende ligestilling samt sager vedrørende fiskeri.

Lea Wermelin bliver miljøminister og får ansvaret for det øvrige ressort.

Det betyder, at ressortansvaret  for ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområder, herunder den koordinerende funktion på LGBTI-området, bortset fra sager vedrørende Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd i 2019-2021, samt ressortansvaret for sager vedrørende fiskeri overføres fra Udenrigsministeriet til Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs den kongelige resolutionVia Miljø- & Fødevareministeriet

READ ALSO  COVID-19 Hits the Poor Harder, but Scaled-Up Testing Can Help – IMF Blog