Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mødes i dag med fire erhvervsorganisationer for at sætte fokus på samarbejdet om cirkulær økonomi.

Bæredygtigt forbrug og produktion er helt afgørende for at mindske det globale træk på naturressourcer, hvad enten det er elektronik, tøj, fødevarer eller bygninger. Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, som i dag holder topmøde om cirkulær økonomi med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer og den tidligere formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.  

– Den cirkulære dagsorden er virkelig ved at vinde indpas i dansk erhvervsliv.  Jeg ser frem til at mødes med nogle af bannerførerne inden for cirkulær økonomi for at få en status og se fremad. Et af de emner, som fylder i min bevidsthed, er planlagt forældelse, hvor man mistænker produkter for at være designet til at fungere dårligere eller ligefrem gå i stykker på et bestemt tidspunkt. Det vil jeg også gerne tale med erhvervsorganisationerne om, hvordan vi bedst håndterer, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I 2017 præsenterede regeringens Advisory Board 27 anbefalinger  til at fremme omstilling til cirkulær økonomi. De fire erhvervsorganisationer støtter op om anbefalingerne og underskrev på det første topmøde i juni 2017 en erklæring om at bidrage til at realisere dem.

På topmødet om cirkulær økonomi den 2. april skal parterne følge op på anbefalingerne og præsentere nuværende og kommende indsatser. Under topmødet vil der desuden blive fokuseret på planlagt forældelse og smartere forbrug af emballager.

 – I Dansk Byggeri betragter vi cirkulær økonomi som en uomgængelig del af bygge- og anlægsbranchens fremtid. Bygninger har en meget lang levetid. Derfor er det vigtigt, at genanvendelse er tænkt ind fra starten, når vi bygger nyt. Bygninger skal designes, så de kan adskilles og genanvendes langt bedre, end vi gør i dag. Og vi skal genanvende byggeaffald på et højere niveau, end vi gør i dag. Det kræver en fælles indsats med deltagelse af hele byggebranchen, hvor myndighederne er aktiv medspiller, siger Michael H. Nielsen direktør i Dansk Byggeri.

READ ALSO  A New Nuclear Deal with Iran?

– Hvis vi skal have udviklet produkter med længere levetid, får vi brug for at få ændret de europæiske og internationale produktregler, fordi disse produkter fremstilles til et globalt marked. Vi kan derfor godt gå i gang her i Danmark med at styrke en udvikling af cirkulære forretningsmodeller, der forlænger levetiden for oplagte produkter, fx igennem reparationsordninger, leasing eller nye forretningsmodeller, som vi ikke kender til i dag. Der er andre vigtige opgaver for den cirkulære økonomi at tage fat på blandt andet at støtte erhvervslivet til at omstille emballager til 100 procent genanvendelse, siger Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

– Omstilling til cirkulær økonomi kræver en bred indsats på mange fronter. I Dansk Industri ser vi virksomheder, som motoren i cirkulær økonomi. Vi skal gribe mulighederne i nye forretningsmodeller, så vi kan skabe smarte løsninger, og udvikle og designe produkter, som kan holde længe og bruges igen og igen. Politikere og myndigheder skal sætte ambitiøse mål for vores håndtering af affald og være med til at stimulere markedet for cirkulære løsninger gennem indkøb, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i Dansk Industri.

– I Landbrug & Fødevarer har vi i særlig grad fokus på den cirkulære bioøkonomi, og vi vil derfor bruge topmødet til at sætte fokus på fremtidens bæredygtige materialer og produkter. Skabelse af nye markedsdrevne værdikæder for at øge mængden, efterspørgslen og værdien af en bæredygtig biomasseproduktion bliver vigtig. Ligesom vi skal sikre national ensretning af indsamling og sortering af affald og emballage. Vi bør have en samlet national strategi for den cirkulære bioøkonomi, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

READ ALSO  Stort offentligt overskud i Danmark i 2019

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet