Finansminister Kristian Jensen via Facebook

Enhver statsminister må arrangere sig som hun/han vil. Men 2 ting bekymrer mig alligevel ved Mette Frederiksens nye konstruktion:

1) At gøre en ansat til overvagthund over de udpegede ministre tyder på manglende tillid til at de netop udpegede er stærke nok til at gennemføre regeringens politik

2) At det er første skridt i retning af politiske embedsmænd og dermed væk fra den værdifulde danske tradition om, at embedsværket er politisk neutralt. Jeg har som minister i tidens løb haft erklærede socialdemokrater på vigtige poster, uden at jeg har tvivlet på deres loyalitet.

Sådan bør det også være fremover
#dkpol

Mette Frederiksen forfremmer sin højre hånd – Martin Rossen vil rangere over stort set alle ministre

Statsminister Mette Frederiksen forfremmer sin højre hånd, Martin Rossen. Han får mere magt end stort set alle ministrene, siger politisk kommentator.


READ ALSO  ‘Suspiciously behaving’ US citizen killed by security forces in Burkina Faso on eve of West African nation’s election