Via Dansk Industri


Metodenotat – beregningerne af arbejdsmarkedsforslagene i DI’s 2030-plan Dette notat redegør for antagelserne bag beregningerne af arbejdsmarkedsforslagene i DI’s 2030-plan.READ ALSO  På tide med en national strategi for afskaffelse af hjemløshed