Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2020

Antallet af lønmodtagere steg med 4.800 fra december 2019 til januar 2020 og rundede dermed 2,8 mio. lønmodtagere. Tallene i denne offentliggørelse dækker perioden til og med januar i år og er dermed ikke påvirket af den ekstraordinære situation for arbejdsmarkedet i lyset af COVID-19. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Udvikling i de enkelte sektorer

Fra december 2019 til januar 2020 steg antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer med 2.000 personer, svarende til 0,1 pct. I sektorgruppen offentlig forvaltning og service var der en stigning på 2.700 lønmodtagere i perioden, mens der måneden før var et fald på 1.900 personer.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.READ ALSO  How Artificial Intelligence Could Widen the Gap Between Rich and Poor Nations – IMF Blog