Via Danmarks Statistik

Bygningsopgørelse 1. januar 2020

Bygningsopgørelsen pr. 1. januar 2020 viser, at der samlet var 527 mio. m2 opvarmet bygningsareal i Danmark. Heraf blev 21 mio. m2 opvarmet med varmepumper, der ifølge Klimarådet er en samfundsøkonomisk og energieffektiv teknologi. Dette er en stigning på 16 pct. i forhold til sidste år og en stigning på 92 pct. over de sidste fem år. Ser man på de enkelte kommuner har stigningen i brug af varmepumper de sidste fem år ligget mellem 50 og 200 pct. Brøndby har den højeste stigning over de sidste fem år på 200 pct., mens i alt 11 kommuner har stigninger over 130 pct. Areal opvarmet af varmepumper er over de sidste fem år gået fra 2 pct til 4 pct. af det samlede opvarmede areal.

Den procentvise udvikling i opvarmning med varmepumper fra 2015 til 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb40.

Fjernvarme er den mest brugte opvarmningsform

Fjernvarme benyttes i 54,5 pct. af de opvarmede arealer. Centralvarme med naturgas benyttes i 18,1 pct. af disse, mens centralvarme med olie benyttes i 10,9 pct. af disse. Ser man på udviklingen de sidste fem år fra 2015 til 2020, så er fjernvarme gået fra at opvarme 52,5 pct. af det samlede opvarmede areal til 54,5 pct. Der er størst tilbagegang for centralvarme med oliefyr, der er gået fra at opvarme 14,6 pct. til 10,9 pct. af det opvarmede areal.

Helårsbeboelse udgør størstedelen af bygningsarealet

Bygningsopgørelsens hovedtal fremgår af tabellen nedenfor. Her kan det bl.a. ses, at helårsbeboelse udgør den største del af bygninger med hensyn til areal. Historisk er areal til helårsbeboelse siden 1986 steget med 32 pct., mens befolkningen i samme periode øget med 14 pct.

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien uoplyst/under opførelsel regnes ikke med i tabellens total.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygb34.READ ALSO  Laveste antal tvangsauktioner i 12 år
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 35,652.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,136.75
  • tetherTether (USDT) $ 0.994443
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 139.51
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 477.90