Via DR Penge

Eksporten af varer til udlandet endte i 2019 på det højeste niveau i otte år, hvor især salget af medicin trak op.

Eksporten – eksklusive skibe, fly og brændsel – steg med 8,3 procent sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

– Trods en sløj årsafslutning har 2019 budt på et imponerende eksportår for dansk økonomi, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

– Det har kort og godt været stjernen og stået for det største bidrag til dansk vækst.

– På facaden er det egentlig paradoksalt, eftersom 2019 har budt på bulder og brag uden for landets grænser med vækstnedgang og politiske risici som handelskrig og brexit, siger han i en kommentar.

Han tilskriver udviklingen, at Danmark har virksomheder med stor eksport af medicin og vindmøller. Det gælder virksomheder som Novo Nordisk og Vestas.

De to varegrupper er ikke så følsomme over for usikre tider i økonomien.

I årets løb har USA desuden overhalet Tyskland som Danmarks vigtigste eksportmarked.

Det tyske marked har i 2019 været presset på flere fronter, mens væksten har været markant højere i USA.

Sløj udvikling i slutningen af året

Udviklingen i eksporten det seneste år har været medvirkende til, at Danmark i 2019 havde et rekordhøjt overskud på betalingsbalancen.

Det endte på 185 milliarder kroner. Betalingsbalancen er groft sagt summen af Danmarks handel med udlandet.

Selv om 2019 samlet set har budt på fremgang i eksporten, hæfter cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen sig ved en sløj udvikling i slutningen af året.

– Eksporten af råstoffer og dele til europæisk erhvervsliv faldt i 2019. Faldende produktion i udlandet betyder desværre, at de også køber færre underleverancer fra danske virksomheder.

– Tysk industri er i store problemer. Produktionen er på laveste niveau siden 2014. Det lover ikke godt for vores eksport til Tyskland, siger Allan Sørensen.

Allan Sørensen siger, at verdensøkonomien i øjeblikket er præget af stor usikkerhed. Coronavirusset i Kina kan være med til at forværre udviklingen, påpeger han.