“De folkevalgte må forstå, at hvert eneste overgreb på den enkeltes frihed principielt er et overgreb på alles frihed.

Ellers er principperne intet værd.

Ligeledes er det vigtigt, at vi som borgere er vores kollektive ansvar bevidst. At vi forstår, at hver enkelt af os har et medansvar for og en forpligtelse til at sige klart fra over for alle, der med stramninger og symbolpolitik er klar til at sælge ud af vores særlige privilegier og rettigheder.

Gør vi ikke det, risikerer vi at miste dem. Det har nogle allerede oplevet, og næste gang kan det være os – os, der pludselig en dag ikke kan ytre eller klæde os frit, eller os, som en dag rammes af forskelsbehandling eller underlige påbud fra snæversynede folketingsflertal.”

Mathias Høj Kristensen, chefrådgiver i Alternativet, hudfletter politikernes trang til at score billige point igennem stramninger og symbolpolitik. Og vælgernes tendens til at ignorere konsekvenserne for retsstaten og for vores frihed:

Mathias Høj Kristensen: Politikerne sælger ud af borgernes frihed og retssikkerhed som en billig strategi for vælgermaksimering « RÆSON

Strategien synes i flere partier at være, at det man taber ideologisk og principielt, kan man til gengæld vinde politisk og strategisk – og mere til _______


Alternativet via Facebook

READ ALSO  Erdogan threatens to cut diplomatic ties with UAE and shut its embassy over deal on normalizing relations with Israel