Via Danmarks Statistik

Godstransport med danske lastbiler 4. kvt. 2019

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 8 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,4 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Den internationale transport faldt med hele 16 pct., mens den nationale transport faldt 6 pct. Faldet i tredje kvartal er således fortsat ind i fjerde kvartal.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3.

Danske lastbiler bliver fortsat trængt tilbage internationalt

Transportarbejdet med danske lastbiler var samlet over hele 2019 i praksis uændret i forhold til 2018 og endte på 15 mia. tonkm. Det resultat dækker over en mindre vækst i den nationale transport på 1 pct., mens den internationale transport havde en tilbagegang på 4 pct. I den internationale transport er, såvel den pålæssede godsmængde som kørte kilometer, faldet 5 pct. i 2019.

I mange år har danske lastvogne haft stadig mindre internationalt arbejde og med 2012 som undtagelsen siden 2010 har der været en nedgang i det internationale transportarbejde – en nedgang, der gik stærkt i den første halvdel af 10’erne med et gennemsnitlig årlig fald på 14 pct., men i den sidste halvdel har været konstant, men knap så stærk med et årligt fald på 3 pct. i gennemsnit.

Årligt internationalt transportarbejde og kørte km (indeks) samt kørte km på tyske MAUT-veje (indeks)Kilde: www.statistikbanken.dk/ivg11 og MAUT Statistik.

Tysk statistik fra vejafgifter viser også fald i dansk international transport

Det tyske Bundesamt für Güterverkehr (BAG) har i mange år produceret statistik på baggrund af vejafgiftsdata på de føderale veje og bl.a. opgjort køretøjskilometer for køretøjer af forskellig nationalitet. I ovenstående figur vises både BAGs opgørelse af danske lastvognes køretøjskm på afgiftsvejene og Danmarks Statistiks opgørelse af de samlede køretøjskm i international transport – begge dele indekseret. I praksis udgør de kørte kilometer på de tyske afgiftveje mellem 30 og 35 pct. af de danske lastvognes samlede internationale kilometer.

Der er en god overensstemmelse mellem de danske statistikker og de tyske opgørelser og MAUT statistikken bekræfter historien fra den danske statistik – danske lastvogne taber terræn på de internationale transporter.

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret 

2018

2019

Ændring

 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

4. kvt. 2019
ift. 3. kvt.2019

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3746

3622

3615

4004

3848

3995

3734

3436

-299

-8,0

National kørsel

3028

2882

2898

3248

3017

3171

3099

2900

-199

-6,4

Vognmandskørsel

2560

2443

2391

2778

2568

2742

2721

2550

-171

-6,3

Firmakørsel

468

439

507

470

449

429

377

350

-28

-7,3

International kørsel

718

740

717

756

831

824

636

536

-100

-15,7

Fra Danmark til udlandet

460

448

474

466

533

572

415

382

-33

-7,9

Fra udlandet til Danmark

169

163

155

181

169

146

130

88

-43

-32,7

Øvrig kørsel1

89

130

88

109

129

106

90

66

-24

-26,8

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

42,2

39,6

41,3

44,4

41,6

44,9

42,9

38,4

-4,4

-10,3

National kørsel

40,9

38,2

39,6

43,2

40,1

43,2

41,6

37,6

-3,9

-9,4

Vognmandskørsel

33,4

31,9

32,9

36,0

33,2

36,5

35,2

31,7

-3,5

-9,9

Firmakørsel

7,5

6,3

6,7

7,2

7,0

6,7

6,4

6,0

-0,4

-6,8

International kørsel

1,2

1,4

1,7

1,2

1,5

1,7

1,3

0,8

-0,5

-38,7

Fra Danmark til udlandet

0,7

0,8

1,1

0,6

0,8

1,0

0,8

0,5

-0,3

-35,6

Fra udlandet til Danmark

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

-0,1

-44,9

Øvrig kørsel1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,1

-0,1

-41,5

 

mio. km

 

Kørte km i alt

364

364

370

368

371

377

379

350

-28

-7,5

National kørsel

313

310

315

319

318

320

331

310

-21

-6,3

Vognmandskørsel

253

250

241

262

258

264

275

253

-22

-8,1

Firmakørsel

60

60

74

57

60

56

56

57

1

2,6

International kørsel

51

54

56

49

54

57

48

40

-8

-15,8READ ALSO  Nye coronaanbefalinger: Stor forskel i potentialet for hjemmearbejde i københavnske kommuner