Via Danmarks Statistik

Befolkningens udvikling 2. kvt. 2020

Ind- og udvandringerne til og fra Danmark blev påvirket markant i andet kvartal 2020, hvilket givet er et udtryk for den nedlukning som både Danmark og resten af verden oplevede i netop andet kvartal 2020 som følge af COVID-19. I forhold til gennemsnittet for andet kvartal 2017-2019 faldt indvandringen i andet kvartal 2020 med 39 pct. til 10.106 personer og udvandringen faldt med 24 pct. til 11.482 personer. Den største del af faldet i antal indvandringer kan tilskrives personer med statsborgerskab i EU eller Storbritannien (50 pct.), mens den største andel af faldet i antal udvandringer kan henføres til personer med dansk statsborgerskab (37 pct.).

Antal ind- og udvandringer fordelt på personernes statsborgerskabKilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt og www.statistikbanken.dk/van2kvt.

Langt færre unge vandrer

Det er aldersgrupperne mellem 20 og 34 år, der driver hovedparten af faldet i begge bevægelser, nemlig 57 pct. af faldet i antal indvandringer og 69 pct. af faldet i antal udvandringer. For faldet i indvandringer kan 62 pct. tilskrives mænd, mens 54 pct. af faldet i udvandringer tilskrives kvinder.

Aldersfordelt andel af faldet i ind- og udvandring som andel af det samlede fald. 2. kvt. 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt og www.statistikbanken.dk/van2kvt.

Meget lille befolkningstilvækst i 2. kvt. 2020

Nettoindvandringen for andet kvartal 2020 var minus 1.376 personer, men da fødselsoverskuddet oversteg dette antal, voksede Danmarks befolkning med 480 personer til 5.825.337. Dette er dog kun en ottendedel af den befolkningstilvækst, som var gennemsnittet for andet kvartal 2017-2019.

Lidt flere døde end de forgående år

Fødselsoverskuddet på 1.948 personer dækker over 15.241 fødte og 13.293 døde. Antallet døde i andet kvartal 2020 ligger godt 200 personer over gennemsnittet for andet kvartal 2017-2019 og 144 personer flere end andet kvartal i 2019.

Befolkningsbevægelser. 2. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/bev22.

Ny rekord for alder på landets ældste person

En enkelt person fyldte i det forgangne kvartal 112 år, og det er første gang, at Danmarks Statistik registrerer en person i denne alder. Antallet af personer over 100 år er dog stadig ganske få, i alt 1.193 personer i andet kvartal 2020. Kvinderne udgør 85 pct. af de 100+ årige.

READ ALSO  Danmark henter stor formueindkomst fra USA