Numbers & Statistics

Manglende åbenhed på arbejdspladsen øger risikoen for mistrivsel blandt homo-, biseksuelle og transpersoner

By  | 


En ny undersøgelse af homo-, biseksuelle og transpersoners trivsel på arbejdsmarkedet viser, at over en fjerdedel kun i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke føler, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering på deres arbejdsplads. Samtidig viser undersøgelsen, at manglende åbenhed på arbejdspladsen hænger sammen med markant forhøjet risiko for mistrivsel i form af depression og stressbelastning. Derfor indleder ligestillingsministeren nu en dialog med arbejdsmarkedets parter.

Undersøgelsen viser, at et flertal af homo-, biseksuelle og transpersoner er åbne om deres seksuelle orientering (69 pct.) og trives (78 pct.). Omvendt er der et betydeligt mindretal, der kun i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke føler kan være åbne om deres seksuelle orientering (27 pct.), mens 8 pct. har oplevet diskrimination på grund af deres seksuelle orientering på deres arbejdsplads. Bøsser trives generelt bedst, mens transpersoner er en særligt udsat gruppe. Faglærte og ufaglærte er den gruppe, der føler, det er sværest at være åbne på deres arbejdsplads. Generelt trives homo-, biseksuelle og transpersoner dårligere end den samlede danske befolkning. 

– Danmark skal være et samfund med plads til alle uanset køn, seksuel orientering og kønsidentitet. Og sådan skal det også være på de danske arbejdspladser. Heldigvis trives flertallet af homo-, biseksuelle og transpersoner på deres arbejdsplads, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal have et arbejdsmarked, hvor alle er trygge ved at være åbne og ærlige om deres identitet, og hvor ingen behøver frygte omgivelsernes reaktioner, hvis de er åbne. Der skal være frihed til forskellighed, siger Mogens Jensen, minister for ligestilling.

READ ALSO  Debat: Hvornår indrømmer regeringen, at højere arveafgift er en dårlig idé?

Undersøgelsen, som er foretaget af Als Research for Ligestillingsafdelingen, belyser LGBT-personers (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner) trivsel og forhold på arbejdsmarkedet, fx graden af åbenhed om sin minoritetsidentitet, årsager til at være eller ikke at være åben og oplevelser med diskrimination. Den viser, at bøsser generelt trives bedre end både lesbiske og biseksuelle. Transpersoner udgør en særligt udsat gruppe, både hvad angår mistrivsel, oplevelser med diskrimination og oplevelsen af ikke at kunne være åben om deres kønsidentitet på arbejdspladsen. Derudover føler ufaglærte og faglærte i mindre grad end funktionærer og selvstændige, at de kan være åbne om deres seksuelle orientering. Ligesom de i højere grad oplever diskrimination og en generelt negativ attitude over for LGBT-personer på deres arbejdsplads.

– Vi skal gøre det lettere at være åben om sin seksuelle orientering og kønsidentitet på danske arbejdspladser. Derfor har jeg inviteret arbejdsmarkedets parter, en række virksomheder og faglige organisationer til et dialogmøde. Vi skal sammen se på, hvordan vi, i samspil med LGBTI-miljøet, bedst griber denne udfordring an og hjælper både arbejdsgivere, kollegaer og tillidsvalgte til at skabe trygge, inkluderende arbejdspladser for alle, siger Mogens Jensen.

Undersøgelsen belyser desuden ledere og HR-medarbejderes oplevelser med inklusion af homo-, biseksuelle og transpersoner. Det er de færreste arbejdspladser, der har en personalepolitik, der adresserer seksuel orientering og kønsidentitet, men undersøgelsen viser, at de homo-, biseksuelle og transpersoner, der arbejder, hvor der findes en sådan personalepolitik, i højere grad føler, at de kan være åbne sammenlignet med LGBT-personer på arbejdspladser uden en sådan personalepolitik. 

Læs rapporten her.

Yderligere oplysninger:

READ ALSO  Sådan! Over 50.000 danskere har skrevet under på borgerforslaget om at forbyde b...

Pressesekretær Morten Kaus, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf: 2126 2937, e-mail: mkaus@mfvm.dkVia Miljø- & Fødevareministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret