Via Tænketanken Kraka

Analyse

Fredag 19. jul 2019

Mange handelsbeskæftigede arbejder uden for traditionelle handelsbrancher

Mange økonomiske anvender brancheopdelinger til at analysere udviklingen i den økonomiske aktivitet. Det betyder man tager udgangspunkt i virksomhederne og hvad der kendetegner dem. I denne analyse belyser vi den økonomiske handelsaktivitet fra en anden vinkel, nemlig de beskæftigede og deres jobfunktion.

Analysen viser, at ca. 109.000 private lønmodtagere i Danmark i 2016 arbejdede med handel i virksomheder, der ligger uden for de traditionelle handelsbrancher. Dette kommer oven i de ca. 208.000, som arbejder med handel i handelsbrancherne, detail- og engroshandel. Der var samlet 370.000 private lønmodtagere i handelsbrancherne i 2016.

På landsplan udgjorde handelsbeskæftigede i 2016 ca. 18 pct. af de private lønmodtagere, og andelen er stigende. I 2010 var andelen ca. 15 pct. De handelsbeskæftigede findes overalt i landet. Selv de kommuner, hvor handelsbeskæftigelse er mindst hyppigt, er 11-12 pct. af de private lønmodtagere handelsbeskæftigede.

Handelsbeskæftigede er oftere yngre personer med en grundskole eller gymnasial uddannelse end andre private lønmodtagere. De arbejder samtidig færre timer. Dette skyldes fx unge studerende, som arbejder
med handel ved siden af uddannelsen.

Godt halvdelen – 55 pct. – af de handelsbeskæftigede er mænd, men overvægten af mænd er ikke ligeså udtalt som for øvrige private lønmodtagere, hvor 2 ud af 3 er mænd.

På grund af medarbejdersammensætningen, med yngre mennesker ofte uden afsluttede uddannelser ud over grundskole eller gymnasial uddannelse samt flere kvinder, er lønnen for de handelsbeskæftigede mindre end for en gennemsnitlig privat lønmodtager. Dette skyldes dog først og fremmest lønsammensætningen i detailhandlen, mens en gennemsnitlig løn for en handelsbeskæftiget i engroshandelsbranchen er højere end for øvrige private lønmodtagere.

READ ALSO  Monetary policy in a pandemic: ensuring favourable financing conditions

Ser man bort fra de mange handelsbeskæftigede, som arbejder deltid, ligner de handelsbeskæftigede mere de øvrige private lønmodtagere, end hvis man ser på alle typer af beskæftigelsesomfang. Hvis der kun ses på beskæftigede med (omtrent) fuld tid, er andelen af mænd er større, der er færre unge, færre med grundskole eller gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Den gennemsnitlige løn for et fuldtidsårsværk er i denne opgørelse meget tættere på de øvrige private lønmodtagere, og forskellen er blevet mindre over de seneste år.

Download