Dansk Folkeparti via Facebook

HELT GAK. LÆS MED! Mænd har mere ret til et arbejde end kvinder. Det mener 29 procent af de adspurgte indvandrere fra ikke-vestlige lande i en undersøgelse.

Manden skal have jobbet frem for kvinden, mener op mod hver tredje ikkevestlige indvandrer

En undersøgelse viser, at op mod en tredjedel af ikkevestlige indvandrere i Danmark mener, at manden har mere ret til et arbejde end kvinden, såfremt der ikke er job til alle. Anderledes ser det ud for efterkommerne. Udlændingeministeren mener, at forskellene i forhold til danske værdier vil bes…


READ ALSO  Macron rules out official apology for colonial abuses in Algeria despite calling colonization ‘crime against humanity’