Via DR Penge

Sagen handler om systematisk og ulovlig udledning af kemikalier til havvandet fra november 2014 til maj 2017 og er blevet efterforsket af Syd- og Sønderjyllands Politi.

I alt nåede Mærsk Oil at udlede over 100 ton miljøfarlige kemikalier, før sagen blev offentligt kendt i 2017, viser oplysninger, som DR Nyheder har fået aktindsigt i ved Miljøstyrelsen.

Der var tale om vandklaringsmidlet WT-1099 og desinfektionsmidlet MB-5952, som blev brugt i forbindelse med olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

– Bødestraffen er rimelig nok, fordi Mærsk Oil har vidst, at de udledte røde kemikalier og ikke har informeret Miljøstyrelsen om det, som de ellers skal gøre, siger seniorforsker i miljøkemi ved Aarhus Universitet Pia Lassen og uddyber:

– Havmiljølovene er lavet af en rigtig god grund – de skal holde vores have så rene som muligt. Ret mange af kemikalierne, der er røde, slår måske ikke dyrene ihjel, men de svækker dyrene, hvorefter dyrene er mere modtagelige over for parasitter og sygdomme eller har en lavere vækstrate, siger Pia Lassen.

Indberettede selv

Men kemikalierne var reelt mere miljøfarlige og skulle klassificeres som røde. Det fandt leverandørerne ud af og gjorde Mærsk Oil opmærksom på omklassificeringen. Først efter godt to år videregav Mærsk Oil den viden til Miljøstyrelsen. Det fik Miljøstyrelsen til at konkludere, at styrelsen var blevet misinformeret, og at Mærsk Oil i mere end to år havde overtrådt sine udledningstilladelser.

Efter politisk fokus på sagen politianmeldte Miljøstyrelsen i august 2017 Mærsk Oil for brud på havmiljøloven.

Flere initiativer

Danmarks Naturfredningsforening er tilfreds med, at der bliver uddelt en bøde for at have skyllet de to kemikalier ulovligt i havet.

– Det glæder mig, at der er blevet tildelt en bøde i den her sag, fordi Mærsk Oil ulovligt har udledt kemikalier til vores natur og havmiljø. Det er et vigtigt signal at sende til alle virksomheder, at uanset, hvor stor du er, så skal du overholde de regler og den lovgivning, der skal beskytte vores miljø og natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Hun ærgrer sig dog over, at bødestørrelsen på 500.000 kroner ikke står mål med de milliarder, som oliekoncernen Total omsætter for.

I et skriftligt svar til DR Nyheder oplyser Total, at selskabet har taget flere initiativer for at sikre, at sagen ikke gentager sig.

– Vi har blandt andet indført ny procedure for registrering af tilladelser til produktionskemikalier og rapportering, som betyder, at eventuelle omklassificeringer håndteres med øjeblikkelig virkning.

Foruden WT-1099 og MB-5952 anmeldte Miljøstyrelsen også Mærsk Oils udledning af Scavtreat 7103 til politiet. Dette kemikalie er imidlertid ikke omtalt i bødeforlægget, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

MÆRSK OIL KØBT AF TOTAL

  • Verdens fjerdestørste oliekoncern Total købte i 2018 Mærsk Oil i en milliardhandel.

  • Med i handlen fulgte cirka 1500 Mærsk-ansatte, som i dag kører olieforretningen videre for Total.

  • Mærsk Oils licens til at bore efter olie og gas i den danske undergrund bliver videreført af Total.

  • Oliekoncernens danske aktiviteter er underlagt dansk miljølovgivning.