Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen via Facebook

KVINDER SOM JÆGERE & FRØMÆND
…. Hvis jeg efter valget får mulighed for at fortsætte arbejdet i Forsvarsministeriet vil jeg tage det initiativ, at danske kvinder skal kunne blive en del af specialoperationsstyrkerne – dvs som jægersoldater og frømænd.
….Berlingske fortæller historien i dette link og i avisen torsdag.
….Jeg mener, at vi skal lære af bl.a. erfaringer fra Norge. I Norge har man haft fokus på at få flere kvinder i specialoperationsstyrkerne og har inden for de norske specialoperationsstyrker oprettet en værnepligtspatruljedeling for kvinder.
….Vi har brug for at få alle talenter i spil.
….Indenfor det danske specialoperationsområdet kan der være behov for anvendelse af kvinder på en række områder. Det kunne være i kampstøttefunktioner, som ”Female Engagements Officers”, sprængstofeksperter, efterretningsindhentning, bådteknikere, medics osv.
…..Konkret ønsker jeg, at forsvaret opretter en patruljedeling med 30 kvindelige værnepligtige ved Jægerkorpset og/eller Frømandskorpset. Delingen kan evt. suppleres med mandlige værnepligtige.
….Uddannelsestiden skal tage hensyn til at kvinderne får mulighed for at opbygge den tilstrækkelige fysik. Værnepligten kunne have en varighed på op til 12 måneder afhængigt af uddannelsens indhold. Delingen skal bl.a. kunne anvendes som grundlag for rekruttering til specialstyrkeenhederne, til kampstøttefunktioner eller andre funktioner indenfor specialoperationsområdet.

Mændenes sidste bastion kan falde: Kvinder skal erobre de hårde job i specialstyrkerne

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har udarbejdet en plan, der skal give kvinder mulighed for at komme frem i forreste række i Jægerkorpset, Frømandskorpset eller i Siriuspatruljen. Alle grene af forsvaret, der hidtil har været lukket land for kvinder.


READ ALSO  Knife-wielding woman kicks & harasses Vienna rabbi in widely condemned anti-Semitic incident