Via Skattestyrelsen

Netbutikker, der sælger varer til danske forbrugere fra andre EU-lande, skal betale dansk moms, hvis de sælger for mere end 280.000 kr. om året til danske forbrugere. Skattestyrelsen fik i 2017 tilladelse fra Skatterådet til at indhente oplysninger om danske forbrugeres betalinger til udenlandske netbutikker for at kontrollere, at der blev betalt korrekt moms til Danmark af danskernes nethandel.

Skattestyrelsen har indtil videre kontrolleret 167 EU-baserede internetvirksomheder, som ikke var momsregistrerede i Danmark. Ved kontrollerne er danske forbrugeres betalinger sammenholdt med de udenlandske netbutikkers momsregistrering.

– 94 af de internetvirksomheder, vi har kontrolleret, har haft så stor omsætning i Danmark, at de burde have været momsregistreret. De har derfor modtaget regninger fra os på i alt 82 mio. kr. Samtidig har vi sikret, at de nu kender momsreglerne i Danmark, så vi også får moms af deres kommende salg, forklarer Camilla Hesselby, der er underdirektør i Skattestyrelsen.  

Skattestyrelsen har ved gennemgangen af danskerne betalinger til udenlandske netbutikker indtil videre identificeret 720 internetvirksomheder, der har solgt varer til danske forbrugere. Omkring 500 af disse var på forhånd momsregistreret i Danmark.

– I første omgang fokuserer vi på at kontrollere de virksomheder, der ikke er momsregistrerede i Danmark. Næste skridt bliver at bruge oplysningerne til at sikre, at virksomheder, der er momsregistreret i Danmark, betaler det korrekte i moms, siger Camilla Hesselby.

Kontrollerne har vist, at der ikke er tale om systematisk unddragelse af moms, men nærmere at momsen ikke er blevet betalt til de korrekte lande.

Effektiv kontrol fortsætter

Med Skatterådets tilladelse har Skattestyrelsen fået en effektiv metode til at identificere de netbutikker, der ved såkaldt fjernsalg sælger varer for mere end 280.000 kr. om året til danske forbrugere.

READ ALSO  Skattestyrelsen er klar med årsopgørelsen for 2020 den 15. marts

– Med betalingsoplysningerne har vi effektivt og målrettet kunnet finde de netbutikker i EU, som ikke har betalt dansk moms af deres salg. Det er med til at sikre mere fair konkurrence for danske netbutikker. Derfor har vi bedt Skatterådet om lov til at indhente nye oplysninger om danskernes køb på nettet, så vi kan fortsætte kontrollen. Den tilladelse har vi fået, siger Camilla Hesselby.

Læs mere i Målrettet momskontrol mod udenlandske netbutikker

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Virksomheder, tlf.: 7222 1818