Via Skattestyrelsen

Siden 2013 har Skattestyrelsen gennemført en målrettet kontrolindsats mod illegal indførsel af punktafgiftspligtige varer som fx slik, vin, tobak og chokolade. Det er især varer som disse, der finder vej over grænsen og handles i Danmark uden eller med forkert afregning af danske punktafgifter. Samlet set har Skattestyrelsen fra 2013-2018 udsendt regninger for manglende betaling af punktafgifter på i alt 495 millioner kr.

– Der er tale om nogle varetyper, hvor vi oplever, at man forsøger at fifle med afgiftsbeta-lingen. Derfor gennemfører vi hvert år flere tusind målrettede kontroller rettet mod punktafgiftspligtige varer. Det er i alle ender af skalaen, vi ser det her – fra simpelt garage-salg og småbeløb til forsøg på mere organiseret snyd og svindel, siger Thomas Hjortenberg, der er erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens kontrol med illegal indførsel af punktafgiftspligtige varer foretages bl.a. for at afdække sort økonomi og sikre et korrekt skatteprovenu ved at mindske salget af illegale varer i danske butikker og kiosker.

Målrettet kontrol af kiosker, butikker og grossister

I de seks opgjorte år har Skattestyrelsen foretaget godt 13.000 kontroller af de forskellige varegrupper samt kontrol med pantmærkning. Heraf har der har været træf i knap 6.400 af tilfældene. Kontrollerne er rettet mod både kiosker, butikker og grossister med fokus rettet mod sidstnævnte de seneste år.

– Det er vigtigt, at vi er til stede der, hvor der handles. Derfor kontrollerer vi både i butikker, kiosker og i grossistleddet. Ved at rette en større del af kontroller mod importører og grossister, har vi mulighed for at forhindre, at illegalt indførte chokolade- og sukkervarer bliver spredt videre ud i detailhandlen, siger Thomas Hjortenberg.

READ ALSO  Flere digitale udlån siden første kvartal

En punktafgiftskontrol er et tjek af, om der er betalt den rigtige afgift af en kategori af varer som fx chokolade, øl, spiritus vin eller tobak. Dertil kommer kontrol af pantmærkning. Dermed kan et enkelt besøg i fx en kiosk tælle som flere kontroller. Skattestyrelsens kontrol mod illegal indførsel af punktafgiftspligtige foregår over hele landet. Kontrollerne planlægges og gennemføres sammen med Fødevarestyrelsen og politiet.

Læs mere i Kontrol med punktafgifter giver 500 mio. kr. i provenu

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818