Via Danmarks Statistik

Lønindeks 4. kvt. 2019

Den samlede lønudvikling – på tværs af alle sektorer – var 2,2 pct. i fjerde kvartal 2019 i forhold til samme kvartal året forinden. Lønudviklingen er dermed næsten uændret i forhold til tredje kvartal 2019, hvor årsstigningen lå på 2,3 pct. I sektoren virksomheder og organisationer var lønstigningen på årsbasis 2,4 pct. i fjerde kvartal, og er dermed faldet en lille smule fra tredje kvartal, hvor den var på 2,5 pct.

Årlig lønudvikling fordelt på sektor iflg. det standardberegnede lønindeksKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1 og sblon2.

Statsansatte med højest lønstigning i de offentlige sektorer

I de offentlige sektorer havde statsansatte den højeste lønstigning på årsbasis med 2,6 pct. i fjerde kvartal. I kommunerne var årsstigningen uændret i forhold til tredje kvartal, og landede således igen på 1,8 pct., mens regionerne havde en årsstigning i fjerde kvartal på 1,5 pct.  

Lønnen stiger markant mere end forbrugerpriserne i samtlige sektorer

I november, som er fjerde kvartals midterste måned, viste forbruger- og nettoprisindekset en årlig stigning i forbrugerpriserne på 0,7 pct. (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:461). Lønnen er dermed, afhængigt af sektor, steget med mellem 0,8 og 1,9 procentpoint mere end forbrugerpriserne i samme periode.

Lønstigninger på mere end 2 pct. i alle brancher i den private sektor

På trods af en tilbagegang i den årlige lønudvikling for stort set samtlige hovedbrancher under sektoren virksomheder og organisationer, havde alle hovedbrancher stadig en årsstigning i fjerde kvartal på mere end 2 pct. Lønstigningen var størst inden for kultur, fritid og anden service, hvor den lå på 2,9 pct. i årets fjerde kvartal. Mindst var lønstigningen inden for handel og transport mv. og erhvervsservice, hvor den lå på 2,1 pct. på årsbasis. I den største hovedbranche, industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, falder årsstigningen fra 2,7 pct. i tredje kvartal til 2,5 pct. i fjerde kvartal, hvilket er en af hovedårsagerne til det samlede fald i virksomheder og organisationer.   

READ ALSO  IMF Reaches Staff-Level Agreement with Costa Rica on a Three-Year Extended Fund Facility and Completes 2021 Article IV Discussions

Standardberegnet og implicit lønindeks

Alle de refererede tal i artiklen vedrører det standardberegnede lønindeks. For tal vedrørende det implicitte lønindeks, samt mere detaljerede tal for det standardberegnede lønindeks, henvises til Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1931. De væsentligste metodeforskelle er beskrevet på emnesiden til lønindeksene og i statistikdokumentationerne på samme side.