Via Danmarks Statistik

Lønindeks 1. kvt. 2020

I første kvartal 2020 var det de ansatte i kommuner og regioner, som med hhv. 3 pct. og 2,9 pct. havde den største årlige lønstigning i forhold til samme kvartal sidste år. I virksomheder og organisationer (den private sektor) steg timelønnen på årsbasis 2,5 pct. i samme periode, mens den i staten steg 2,4 pct. Den samlede årlige lønudvikling, på tværs af alle sektorer, landede således på 2,6 pct. i årets første kvartal. Da lønindekset er baseret på data for den midterste måned i kvartalet, dvs. februar måned i første kvartal, er tallene i denne offentliggørelse ikke påvirket af COVID-19 nedlukningen i marts 2020.

Årlig lønudvikling fordelt på sektor iflg. det standardberegnede lønindeksKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1 og sblon2.

Store udsving i de offentlige sektorer skyldes ofte generelle lønstigninger

For de offentlige sektorer gælder det, at lønudviklingen i høj grad afspejler de generelle lønstigninger aftalt i overenskomsterne på det offentlige område. Dette kan medføre store udsving i den opgjorte lønudvikling, da både antallet af og størrelsen på de generelle lønstigninger kan variere imellem perioderne, som dækkes af årsstigningen. Introduktionen af en stor generel lønstigning i et kvartal, vil dermed som regel have en umiddelbar og tydelig effekt på årsstigningen i det pågældende kvartal.

Lønnen stiger samlet set mere end forbrugerpriserne

I februar måned, som lønindekset er opgjort på baggrund af, viste forbruger- og nettoprisindekset en årlig stigning i forbrugerpriserne på 0,8 pct. (se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:91). Det betyder, at lønnen samlet set er steget med 1,8 procentpoint mere end forbrugerpriserne i samme periode.

Tiltagende årlig lønudvikling i de to største private hovedbrancher

I de to største hovedbrancher under sektoren virksomheder og organisationer tiltog den årlige stigning i lønnen i første kvartal 2020 i forhold til den årlige stigning i fjerde kvartal 2019. I hovedbranchen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed steg timelønnen på årsbasis med 2,7 pct. i årets første kvartal, hvilket er en lille smule højere end årsstigningen på 2,5 pct. i fjerde kvartal sidste år. Også i hovedbranchen handel og transport mv. tiltog den årlige lønudvikling fra 2,1 pct. i fjerde kvartal sidste år til 2,4 pct. i dette års første kvartal.

READ ALSO  Firms’ Environmental Performance in Times of Crisis – IMF Blog

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opdelt på sektor og branche

 

4. kvt.2019

1. kvt.2020

 

pct.

Sektorer i alt

2,2

2,6

Virksomheder og organisationer i alt

2,4

2,5

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

2,5

2,7

Bygge og anlæg

2,7

2,7

Handel og transport mv.

2,1

2,4

Information og kommunikation

2,3

2,3

Finansiering og forsikring

2,5

2,4

Ejendomshandel og udlejning

2,5

2,5

Erhvervsservice

2,1

2,6

Undervisning og sundhed mv.

2,2

2,6

Kultur, fritid og anden service

2,9

3,1

Stat (inklusiv sociale kasser og fonde)

2,6

2,4

Regioner

1,5

2,9

Kommuner

1,8

3,0

Standardberegnet og implicit lønindeks

Alle de refererede tal i artiklen vedrører det standardberegnede lønindeks. For tal vedrørende det implicitte lønindeks samt mere detaljerede tal for det standardberegnede lønindeks henvises til Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1931. De væsentligste metodeforskelle er beskrevet på emnesiden til lønindeksene og i statistikdokumentationerne på samme side.