Nye Borgerlige via Facebook

Lindholm er en lappeløsning, så længe der er færgefart til fastlandet.

Vi skal ikke bruge flere penge på kriminelle udlændinge end højest nødvendigt.

Til gengæld bør en kommende regering tage ansvar for, at udvisningsdømte rent faktisk er fradømt retten til at opholde sig i Danmark.

Derfor bør kriminelle, udviste udlændinge naturligvis opholde sig et sted, hvor der kun er en dør ud – og det skal være døren ud af landet.

Hensynet til danskernes frihed og sikkerhed bør vægtes højere end hensynet til kriminelle udlændinge.

#dkpol
READ ALSO  Israeli military braces for ‘possible US strike on Iran’ during ‘sensitive’ days of Trump presidency – reports