Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet maj 2019

I maj var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 17,1 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 0,6 mia. kr. i forhold til april og skyldes en stigning i overskuddet på tjenester.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Overskuddet højere i 2019 end i 2018

Overskuddet på betalingsbalancen udgjorde de første fem måneder af 2019 56,3 mia. kr., hvilket var 30,1 mia. kr. højere end i samme periode 2018. Denne udvikling skyldes primært, at eksporten af varer steg 29,7 mia. kr.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nedjusteret med 0,7 mia. kr. for 2018. For januar-april 2019 er overskuddet nedjusteret med 0,7 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster


Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

2019

Januar-maj

2019

Maj

2018

2019

April

Maj

mia. kr.

Løbende poster i alt

22,1

26,2

56,3

16,5

17,1

Indtægter

130,6

574,2

611,6

125,6

126,3

Udgifter

108,5

548,0

555,2

109,1

109,2

Varer

16,5

30,2

65,7

14,7

14,4

Eksport

72,2

310,3

340,0

68,9

69,3

Import

55,7

280,0

274,3

54,2

54,9

Tjenester

0,8

-1,8

-4,9

-0,5

1,0

Eksport

39,2

173,6

180,9

38,2

38,8

Import

38,4

175,3

185,8

38,6

37,9

Indkomst

8,4

12,2

12,4

5,3

5,0

Indtægter

17,4

78,4

77,6

16,4

15,9

Udgifter

9,0

66,2

65,2

11,0

10,9

Løbende overførsler

-3,5

-14,4

-16,8

-3,0

-3,3

Indtægter

1,9

12,0

13,1

2,2

2,3

Udgifter

5,4

26,4

29,9

5,2

5,6

Kapitaloverførsler mv.

-0,1

-0,2

-0,4

-0,1

-0,1

READ ALSO  Regeringen: Ny hjemrejselov skal få flere afviste asylansøgere på flyet