Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet februar 2019

I februar var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,6 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 0,6 mia. kr. i forhold til januar.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Stigning i overskuddet på varer bidrager til øget overskud i 2019

I forhold til de samme to måneder i 2018 steg overskuddet på betalingsbalancen med 5,5 mia. kr. de første to måneder af 2019. Dette er forårsaget af en stigning på 9,0 mia. kr. i overskuddet på handel med varer som følge af en stigning i eksporten. 60 pct. af stigningen i overskuddet på varer kommer fra varer, der passerer grænsen. Resten af stigningen kommer fra varer, der ikke krydser den danske grænse.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har opjusteret eksporten for 2018 med 1,8 mia. kr. og opjusteret importen med 7,0 mia. kr. For januar 2019 er importen opjusteret med 1,8 mia. kr. Ændringerne skyldes nye data fra en række kilder.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretSource link

READ ALSO  Money in the digital era