Via Danmarks Statistik

Offentligt kvartalsregnskab 1. kvt. 2020

I første kvartal 2020 var der et underskud på 0,7 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er 25,3 mia. kr. lavere end overskuddet på 24,6 mia. kr. i første kvartal 2019. På udgiftssiden er der som følge af COVID-19 i første kvartal 2020 udbetalt 1,2 mia. kr. i lønkompensation i perioden 9. til 31. marts. Aftalen om lønkompensation er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og løber frem til 29. august 2020. På indtægtssiden medvirker især et fald i Skatteministeriets skøn for indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL-skatten) til faldet i saldoen.

Offentlig saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k.

Lille fald i kildeskatter

I første kvartal 2020 udgjorde de sæsonkorrigerede kildeskatter 110,8 mia. kr. Sammenlignet med fjerde kvartal 2019 faldt kildeskatterne med 0,7 mia. kr. Kildeskatterne omfatter de indtægter, staten og kommunerne modtager via indkomstskatten.

Kildeskatter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off12k.

Fald i den offentlige finansielle nettoformue

Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 6,3 mia. kr. i første kvartal 2020. Nettoformuen udgjorde således 138,7 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Faldet i den finansielle nettoformue kan primært tilskrives store kursfald på statens børsnoterede selskaber Ørsted A/S og Københavns Lufthavne A/S for i alt 7,2 mia. kr. Den finansielle nettoformue er dermed forholdsvist upåvirket af COVID-19-krisen i første kvartal 2020.

Den offentlige finansielle nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22.READ ALSO  Transcript of October 2020 Middle East and Central Asia Department Press Briefing