Via Danmarks Statistik

Nyregistrerede motorkøretøjer juni 2019

Tilgangen af nye personbiler i juni 2019 var på 17.300 (sæsonkorrigeret). Det er 5,5 pct. flere end i maj. Husholdningerne steg med 5,8 pct. i forhold til maj, mens erhvervene steg med 5,1 pct. Tilgangen i andet kvartal 2019 faldt med 20 pct. i forhold til første kvartal. Det dækker over et fald på hhv. 23 pct. til husholdningerne og 14 pct. til erhvervene. Det skal tages i betragtning, at første kvartal lå ekstraordinært højt pga. det fremrykkede bilsalg i marts jf. Nyt fra Danmarks Statistik 2019:146. I denne måned ser vi også på salget af brugte biler.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Husholdningerne køber knap ½ million brugte biler om året

Tilgangen af nye biler til husholdningerne i form af køb og leasing udgør kun ca. 21-22 pct. af de biler, de anskaffer sig. Den resterende del udgøres af brugte biler. I første halvår de seneste tre år har husholdningerne købt lidt over 250.000 brugte biler. Det løbende 12-månederssalg har ligget på ca. 496.000 brugte biler.

Tilgang samt brugtvognshandel i husholdningerne. Første halvår 2012-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55 og www.statistikbanken.dk/bil6.

Stor fremgang i leasing og stor tilbagegang i køb

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i juni var på 10.900 i faktiske tal, og det er 14,3 pct. færre end i juni sidste år. Tilgangen var fordelt på 8.600 købte og 2.300 leasede biler. Antallet af købte biler er 21,1 pct. lavere end i juni 2018, mens der er 28,1 pct. flere leasingbiler. Med 7.600 leasede og 2.300 købte personbiler var erhvervenes tilgang 9.900 i juni 2019, hvilket er uændret ift. juni sidste år. Antallet af købte biler er 16,2 pct. lavere, mens der er 6,6 pct. flere leasede biler.

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Brazil

Samlet set ligger leasing 10,9 pct. højere, mens det samlede køb ligger 20,1 pct. lavere ift. juni sidste år.

219.900 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 219.900 biler, og det er en anelse flere end i den foregående periode. Husholdningerne stod for 130.200 biler – minus 3,8 pct. – mens erhvervene stod for 89.600, eller plus 7,5 pct.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal


Juni

Æn-
dring

Juli 2017
– juni 2018

Juli 2018
– juni 2019

Æn-
dring

2018

2019

antal

pct.

antal

pct.

Nye personbiler i alt

22558

20779

-7,9

218750

219874

0,5

Husholdningerne

Køb

10890

8588

-21,1

113685

105217

-7,4

Privatleasing

1767

2264

28,1

21689

25024

15,4

Samlet tilgang

12657

10852

-14,3

135374

130241

-3,8

Erhvervene

Køb

11668

12191

4,5

105065

114657

9,1

Ikke-leasingbiler (a)

2754

2307

-16,2

22332

21081

-5,6

Til leasing

8914

9884

10,9

82733

93576

13,1

Erhvervsleasing (b)

7147

7620

6,6

61044

68552

12,3

Samlet tilgang (a+b)

9901

9927

0,3

83376

89633

7,5

Erhvervskøretøjer i alt

3716

3503

-5,7

40231

39753

-1,2

Varebiler

3218

2828

-12,1

34650

33773

-2,5

Lastbiler

233

304

30,5

2162

2448

13,2

Sættevognstrækkere

194

263

35,6

2461

2522

2,5

Busser

71

108

52,1

958

1010

5,4

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

2019

2019

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Apr.-juni/
jan.-mar.

Juni/
maj

antal

pct.

Tilgang i alt

19602

19504

23641

16669

16370

17275

-19,8

5,5

I husholdningerne

11603

11665

15234

9723

9625

10184

-23,3

5,8

I erhvervene

7999

7838

8407

6946

6745

7091

-14,3

5,1