Dansk Folkeparti via Facebook

Lige siden Dansk Folkepartis stiftelse i 1995 har vi kæmpet for at sikre de bedst mulige betingelser for dyrene. Dansk Folkeparti har fået mange forbedringer på dyreværnsområdet igennem i årenes løb, og vi fortsætter ufortrødent arbejdet for at gøre dyrenes vilkår endnu bedre, fordi vi kan se, at vores indsats gør en forskel.

Vi har blandt andet strammet lovgivningen, så dyremishandlere får højere straffe. Vi har gjort det nemmere at fratage dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre, og så har vi kæmpet en kamp for, at de gode dyreværnsorganisationer ude i landet huskes på Finansloven.

I den seneste finanslov blev der afsat 38 mio. kr. over de næste fire år til etablering af et landsdækkende dyrepoliti bestående af tre dyreværnsenheder. Vi har også sikret hårdere straffe for ulovlig import af farlige dyrearter og for import og salg af ulovlige hunde. Og så har vi skærpet kontrollen med dyretransporter.
READ ALSO  France recalls ambassador from Turkey after Erdogan urges Macron to seek ‘mental help’ over his attitude towards Muslims