Lidt højere stigning i forbrugerpriserne

Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks september 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,5 pct. i september i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er større end i august, hvor den årlige stigning var 0,4 pct. Det er bl.a. hovedgruppen fritid og kultur, der holder indekset oppe. Det skyldes bl.a. prisstigninger på legetøj samt tjenester i forbindelse med kultur (herunder bl.a. biograf- og teaterbilletter samt kabel-tv). Omvendt trækker hovedgruppen beklædning og fodtøj ned i indekset. Inden for denne gruppe er det i høj grad prisændringer på tøj, der trækker ned i indekset.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Sommerhusleje, charterrejser og hotelovernatninger trak indekset ned

Den månedlige ændring i forbrugerprisindekset fra august til september var et fald på 0,2 pct. Sommerhusleje, charterrejser og hotelovernatninger trak indekset ned med 0,31 procentpoint. Omvendt trak prisstigninger på tøj, sko og brændstof indekset op med 0,25 procentpoint.

Lavere prisstigninger på varer og højere prisstigninger på tjenester

I september 2019 var årsstigningen på varer minus 0,4 pct., hvor årsstigningen lå på 0,0 pct. måneden før. Dette forklares bl.a. af prisfald på fødevarer og elektricitet.

September måneds årsstigning på tjenester var 1,2 pct. mod 0,8 pct. måneden før, hvilket bl.a. hænger sammen med prisændringer på sommerhusleje.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i september. Stigningen på 2,4 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 3,4 pct., hvilket i høj grad skyldes lavere priser på tøj.

Lavere priser på sommerhusleje den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft det største prisfald. Prisfaldet på 4,0 pct. skyldes hovedsageligt lavere priser på sommerhusleje. Beklædning og fodtøj steg 5,6 pct., hvilket overvejende skyldes, at sommerudsalget er afsluttet.READ ALSO  Moderat fald i antallet af nye firmaer