Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks februar 2020

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,8 pct. i februar i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i januar, hvor den årlige stigning var 0,7 pct. Det er hovedgruppen fritid og kultur, der bidrager mest til årsstigningen i forbrugerprisindekset i februar. Inden for fritid og kultur er det bl.a. prisændringer på bøger, kulturoplevelser og charterrejser, der bidrager til årsstigningen. Omvendt trækker hovedgruppen beklædning og fodtøj mest ned i årsstigningen i februar.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Lidt højere årlig stigning i huslejerne

I februar var huslejerne 1,0 pct. højere end i samme måned sidste år. I februar 2019 var den tilsvarende årlige stigning i huslejerne 0,9 pct. I februar er huslejestigningerne fra den årlige huslejeundersøgelse indregnet i forbrugerprisindekset som en del af varegruppen boligbenyttelse. Huslejen bidrager isoleret set med 0,2 procentpoint til den årlige ændring i forbrugerprisindekset på 0,8 pct.

Husleje, charterrejser og tøj trak indekset op

Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset 0,6 pct. Isoleret set trak prisstigninger på husleje, charterrejser og tøj indekset op med 0,54 procentpoint. Modsat trak lavere priser på bl.a. brændstof, hotelovernatninger og elektricitet ned i indekset.

Lidt højere prisstigninger på tjenester

I februar 2020 var årsstigningen på tjenester 1,5 pct. Det er højere end i januar, hvor årsstigningen lå på 1,4 pct. De højere årlige prisændringer for tjenester skyldes bl.a. højere priser på charterrejser. Februar måneds årsstigning på varer lå ligesom i januar på minus 0,1 pct.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på medicin samt briller og kontaktlinser det seneste år

Sundhed havde den største årlige prisstigning i februar. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser på medicin samt briller og kontaktlinser. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 1,5 pct., hvilket især skyldes lavere priser på tøj.

Højere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Prisstigningen på 5,2 pct. skyldes hovedsageligt afslutningen af vinterudsalget på tøj og sko. Restauranter og hoteller faldt 0,4 pct., hvilket primært skyldes lavere priser på hotelovernatninger.READ ALSO  Tobak holder inflationen oppe i Danmark og EU