Via Danmarks Statistik

Støtte til udsatte børn og unge 2019

31. december 2019 modtog 49.810 udsatte børn og unge mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen. Det er et lille fald på 0,4 pct. sammenlignet med 2018. En social støtteforanstaltning kan enten være en forebyggende foranstaltning eller en anbringelse. Andelen af udsatte børn og unge i forhold til befolkningen mellem 0-22 år udgjorde 3,3 pct. i 2019. Det er på samme niveau som i 2018. Det jævne niveau dækker over en stigning i andelen af børn og unge, der modtog forebyggende foranstaltninger fra 2,7 pct. i 2018 til 2,8 pct. i 2019, mens andelen af anbragte børn og unge udgjorde 0,9 pct. af befolkningen både i 2018 og i 2019. Et barn eller en ung kan godt samtidig modtage både en forebyggende foranstaltning og være anbragt.

Andel udsatte børn og unge af befolkningen 0-22 år. 31. decemberKilde: www.statistikbanken.dk/bu33.

Forebyggende foranstaltninger

Antallet af børn og unge, der modtog forebyggende foranstaltninger, er steget i løbet af de sidste fem år. I 2015 var der 38.391 børn og unge, der modtog en eller flere foranstaltninger, mens der i 2019 var 42.111. Denne stigning skyldes, at flere børn i alderen 0-17 år fik forebyggende foranstaltninger i 2019 end i 2015, mens antallet af unge på 18-22 år var samme niveau som i 2015.

Anbringelser

I 2019 var 13.600 børn og unge anbragt. Dette er et fald i forhold til 2015, hvor antallet var 14.261. Det er især blandt de ældre børn og unge, at der var et fald, idet aldersgruppen 12-17 år faldt med 7,4 pct., mens de unge 18-22-årige i efterværn faldt med 6,7 pct. Blandt anbringelser af de yngste børn fra 0-5 år var et fald på 1,5 pct. i forhold til 2015, mens der var en stigning på 1,1 pct. for de 6-11-årige.

Tvangsanbringelser

I perioden fra 2015 til 2019 steg antallet af anbringelser uden samtykke med 13,5 pct. fra 2.311 børn og unge i 2015 til 2.624 børn og unge i 2019. I 2019 udgjorde andelen af tvangsanbringelser 19,3 pct. af alle anbringelser, mens den tilsvarende andel var 16,2 pct. i 2015.

READ ALSO  Sådan undgår vi at øge uligheden med en grøn skattereform

Udsatte børn og unge 0-22 årige. 31 december 

2015

2016

2017

2018

2019

 

andel i pct.

Udsatte børn og unge ift. 0-22 år i befolkning

3,05

3,16

3,28

3,27

3,28

Forebyggende foranstaltninger

2,49

2,62

2,74

2,73

2,77

Anbragte børn og unge

0,92

0,92

0,92

0,92

0,90

 

antal personer

Udsatte børn og unge i alt (netto)

47055

48780

50417

49991

49810

Forebyggende foranstaltninger

38391

40455

42161

41785

42111

0-5 år

3676

3996

4166

3987

4256

6-11 år

9825

10548

10996

10635

10422

12-17 år

16709

17466

18371

18568

19327

18-22 år

8165

8434

8617

8580

8097

Uoplyst alder

16

11

11

15

Anbragte børn og unge

14261

14168

14127

14011

13600

0-5 år

1570

1562

1575

1586

1547

6-11 år

3303

3373

3368

3400

3339

12-17 år

7062

7062

6964

6734

6542

Uoplyst alder

1

Efterværn med døgnophold 18-22 år (§76.3 1)

2326

2171

2220

2291

2171

Anbringelse med samtykke (§52.3 7)

11379

11220

11128

10920

10428

Anbringelse uden samtykke(§58)

2311

2409

2491

2592

2624

Øvrige

571

539

508

499

548

Kommunernes udgifter

Kommunernes udgifter til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge afspejler stigningen, der er sket i forhold til 2015 i forebyggende foranstaltninger. I 2015 blev der brugt 4,9 mia. kr. på området, mens der i 2019 blev brugt 6,0 mia. kr.

Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge efter foranstaltningNetto driftsudgifter

2015

2016

2017

2018

2019

 

mio.kr.

I alt

14208

14536

14934

15317

15452

Forebyggende foranstaltninger

4939

5270

5584

5914

5971

Plejefamilier og opholdssteder

6153

6260

6353

6445

6571

Døgninstitutioner

3116

3006

2997

2958

2910