Via Danmarks Statistik

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 4. kvt. 2019

Fra tredje til fjerde kvartal af 2019, er antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, faldet med 3.700 personer. Det betyder, at der nu er 702.800 offentligt forsørgede. Faldet fra tredje til fjerde kvartal i 2019 efterfølger en kortere periode fra fjerde kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 med små stigninger. Det betyder, at der fortsat er 9.000 flere på offentlig forsørgelse end i fjerde kvartal 2018, der var det hidtil laveste niveau. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Færre SU-modtagere

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af SU-modtagere med 4.100 til 315.200. Hermed er antallet faldet med 10.600 siden højdepunktet i fjerde kvartal 2017.

Færre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af personer på tidlig tilbagetrækning med 3.900. Dette fald skyldes, at der i fjerde kvartal var 600 flere på førtidspension, 4.400 færre på efterløn og 200 færre på fleksydelse, i forhold til tredje kvartal.

Færre personer i vejledning og opkvalificering i alt

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt med 800 personer til 23.600.

Flere personer i støttet beskæftigelse

Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af personer i støttet beskæftigelse med 800 til 102.000 personer. Dette hænger nøje sammen med, at antallet af personer i fleksjob i samme periode er steget med 1.100 til 74.300.

Færre passive kontanthjælpsmodtagere og flere på sygedagpenge

Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige, er faldet med 800, mens antallet af personer på sygedagpenge mv. er steget med 1.500 fra tredje til fjerde kvartal.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

Ændring

 

4. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

3. kvt. 2019
– 4. kvt. 2019

4. kvt 2018
– 4. kvt. 2019

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

693754

706412

702759

-0,5

1,3

Nettoledige i alt

85186

86807

86629

-0,2

1,7

Ledige dagpengemodtagere

68463

72109

72220

0,2

5,5

Ledige kontanthjælpsmodtagere

16723

14699

14409

-2,0

-13,8

Feriedagpenge

4296

3716

3417

-8,0

-20,5

Vejledning og opkvalificering i alt

27609

24439

23623

-3,3

-14,4

Vejledning og opkvalificering (d)

3699

3495

3461

-1,0

-6,4

Vejledning og opkvalificering (k)

23071

20028

19282

-3,7

-16,4

Jobrettet uddannelse (d) 

838

916

881

-3,8

5,1

Støttet beskæftigelse i alt

98576

101161

101976

0,8

3,4

Virksomhedspraktik(d)

3378

3470

3560

2,6

5,4

Virksomhedspraktik(k)

15147

14625

14132

-3,4

-6,7

Nytteindsats (k)

1126

1060

1201

13,3

6,7

Ansættelse med løntilskud (d)

2017

2013

2000

-0,6

-0,8

Ansættelse med løntilskud (k)

2957

2823

2745

-2,8

-7,2

Jobrotation (d)

360

165

317

92,1

-11,9

Jobrotation (k)

84

33

66

100,0

-21,4

Fleksjob1

69513

73214

74293

1,5

6,9

Skånejob1

3993

3758

3663

-2,5

-8,3

Barselsdagpenge i alt2

49357

50303

50291

0,0

1,9

Tilbagetrækning i alt

245270

255083

251156

-1,5

2,4

Førtidspension

198842

204668

205248

0,3

3,2

Efterløn

43563

47541

43188

-9,2

-0,9

Fleksydelse

2866

2874

2721

-5,3

-5,1

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

183460

184902

185666

0,4

1,2

Kontanthjælpsmodtagere3

71525

68889

68091

-1,2

-4,8

Integrationsydelse4

5104

4925

4882

-0,9

-4,3

Revalideringsydelse

969

842

804

-4,5

-17,0

Ledighedsydelse

13805

14671

14952

1,9

8,3

Sygedagpenge mv.2, 5

54294

56947

58433

2,6

7,6

Ressourceforløb

19995

20230

20112

-0,6

0,6

Jobafklaringsforløb

17767

18397

18391

0,0

3,5

SU-modtagere

322422

319222

315171

-1,3

-2,2

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i indeværende statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1
2
3
4
5
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.READ ALSO  BNP har indhentet noget af det tabte