Via CEPOS

CEPOS analyse, der viser, at den nye licensaftale giver en varig skattestigning på ½ mia kr. Det skyldes, at man afskaffer licensen, der vokser med prisinflationen (ca. 2 pct.) og erstatter den med en forhøjelse af personskatten, der vokser med ca. 3 pct. årligt

”VLAK og DF er blevet enige om en omlægning, hvor licensen på 2.527 kr. fjernes, og hvor personfradraget reduceres med 2.900 kr. Omlægningen er blevet udlagt som en skattelettelse. Bl.a. har Finansministeriet offentliggjort familietypeberegninger, der viser, at alle familietyper vinder på aftalen i 2025. Der er imidlertid kun tale om en skattelettelse de første år. På længere sigt er der tale om en skattestigning. Fra 2036 og frem er der samlet tale om en skatteforhøjelse. Og når man lægger det hele sammen (perioden med skattelettelser lægges sammen med perioden med skattestigninger), er der tale om en varig stigning i skattetrykket på ca. 0,5 mia. kr. Hvis man vil undgå en varig stigning i skattetrykket, skal nedsættelsen af personfradraget reduceres fra 2.900 kr. til 2.400 kr. ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Den grundlæggende pointe er, at når man afskaffer en skat, der vokser med 2 pct. om året (licensen), og erstatter den med en skat, der vokser med 3 pct. om året (reduktionen af personfradraget), så medfører det før eller siden en skattestigning. ” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Omdrejningspunktet er, hvordan licensen ville have udviklet sig fremadrettet. Licensen er gennem de seneste knap 50 år vokset med lidt mindre end forbrugerpriserne . I de seneste medieaftaler fremgår det også, at licensen reguleres med forbrugerpriserne. På den baggrund forekommer det bedste bud på den fremadrettede udvikling i licensen derfor at være forbrugerpriserne. Finansministeriet har endda i deres beregninger selv lagt til grund, at licensen – hvis den stadig eksisterede – skulle vokse med inflationen i årene 2019-2025. Indregnes at licensen også efter 2025 vokser med forbrugerpriserne, giver aftalen en varig skattestigning på ½ mia. kr.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

READ ALSO  Sådan undgår vi at øge uligheden med en grøn skattereform