Via Danmarks Statistik

Ejendomssalg (md.) december 2019

I 2019 steg priserne på lejligheder klart mest i Region Sjælland. Her steg priserne 6 pct. I Region Nordjylland faldt prisen på lejligheder, mens prisudviklingen var tæt på 0 pct. i de tre andre regioner. Lejlighedspriserne er dog steget over hele landet hvert år i årene 2013-2018.

Årlig prisændring, ejerlejligheder, regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ej66.

Huspriserne stiger i alle regioner

I 2019 lå den årlige prisændring på enfamiliehuse omkring 3 pct. i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, mens den lå omkring 2 pct. i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Huspriserne er steget over hele landet siden 2013, dog med undtagelse af 2014, hvor der var et beskedent fald i Region Syddanmark.

Årlig prisændring, enfamiliehuse, regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ej66.

Større handelsaktivitet for enfamiliehuse i hele landet

I alle landets fem regioner blev der solgt flere enfamiliehuse i 2019 end i 2018. Vi skal tilbage til lige før finanskrisens begyndelse i 2006 for at finde et år, hvor der blev solgt flere enfamiliehuse end i 2019. På ejerlejlighedsmarkedet er historien lidt anderledes.

Antal salg for enfamiliehuse i almindelig fri handel, regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ejen88.

Fald i solgte ejerlejligheder siden 2015

Antallet af solgte ejerlejligheder er i Region Hovedstaden faldet fra ca. 13.000 i 2015 til ca. 11.000 i 2019. I de øvrige regioner har antallet af solgte ejerlejligheder ligget på et nogenlunde konstant niveau siden 2015. For handlede ejerlejligheder gælder, at størstedelen af dem ligger i Region Hovedstaden.

Antal salg for ejerlejligheder i almindelig fri handel, regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ejen88.

1,5 gange så mange handlede lejligheder i Hovedstaden som i det øvrige land

I 2019 blev der handlet næsten 1,5 gange så mange ejerlejligheder i Region Hovedstaden, som i resten af landet til sammen. Det svarer til at lige knap 60 pct. af alle handlede lejligheder i 2019 lå i Region Hovedstanden. I 2014 blev der handlet næsten dobbelt så mange (1,9 gange flere) ejerlejligheder i Region Hovedstaden som i resten af landet, mens der ved finanskrisens begyndelse i 2006 blev handlet omtrent lige mange ejerlejligheder i Region Hovedstaden som i resten af landet.

READ ALSO  1,5 mio. kvæg i Danmark

Antal handlet lejligheder i Region Hovedstaden i pct. af antal handlet lejligheder i det øvrige landKilde: www.statistikbanken.dk/ejen88.