Numbers & Statistics

Leje af sommerhus trækker forbrugerpriserne ned

By  | 

Via Danmarks Statistik

Forbruger- og nettoprisindeks juli 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,4 pct. i juli i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er mindre end i juni, hvor den årlige stigning var 0,6 pct., stigningen er tillige den laveste siden oktober 2016. Hovedgruppen restauranter og hoteller trækker betragteligt ned i årsstigningen i juli i forhold til sidste måneds årsstigning. Det er især lavere priser på sommerhusleje i juli i år sammenlignet med juli sidste år, der bidrager til den lave årsstigning i restauranter og hoteller i juli. Vækstbidraget er faldet fra 0,08 procentpoint i sidste måned til minus 0,25 procentpoint i denne måned.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Dyrere charterrejser, sommerhusleje og fødevarer trak indekset op

Den månedlige ændring i forbrugerprisindekset fra juni til juli var en stigning på 0,6 pct. Isoleret set trak prisstigninger på charterrejser, sommerhusleje og fødevarer indekset op med 0,70 procentpoint. Omvendt trak tøj, hotelovernatninger og fjernvarme ned med 0,29 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

Juni – juli 2019

Juli 2018 – juli 2019

pct.

pct.

Månedlig ændring i

Årlig ændring i

forbrugerprisindekset

0,6

forbrugerprisindekset

0,4

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

Største positive bidrag

Charterrejser

1,57

0,37

Fødevarer

10,41

0,26

Sommerhusleje

0,37

0,23

Husleje

21,03

0,18

Fødevarer

10,41

0,10

Fjernvarme

1,99

0,15

Største negative bidrag

Største negative bidrag

Tøj

3,52

-0,12

Sommerhusleje

0,37

-0,36

Hotelovernatninger

0,60

-0,12

Elektricitet

2,51

-0,17

Fjernvarme

1,99

-0,05

Computere

0,96

-0,09

Kilde: Baseret på beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Laveste forbrugerprisstigninger i næsten 3 år

Den årlige forbrugerprisstigning på 0,4 pct. i juli tangerer niveauet i november 2016, hvor stigningen ligeledes var 0,4 pct. For at finde en lavere årsstigning skal der ses tilbage til oktober 2016, hvor stigningen var 0,3 pct. I juli 2019 var årsstigningen på varer 0,2 pct., hvor årsstigningen lå på minus 0,4 pct. måneden før. Dette forklares bl.a. af, at de årlige prisfald på tøj er mindre end sidste måned.

Juli måneds årsstigning på tjenester var 0,5 pct. mod 1,4 pct. måneden før, hvilket bl.a. hænger sammen med lavere årlige prisændringer på leje af sommerhus.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/pris111.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største årlige prisstigning i juli. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole.

Højere priser på sommerhusleje den seneste måned

Den seneste måned har fritid og kultur haft den største prisstigning.  Prisstigningen på 3,6 pct. skyldes i høj grad højere priser på charterrejser. Beklædning og fodtøj faldt 3,7 pct. i forhold til måneden før, hvilket især kan henføres til sommerudsalg på tøj og sko.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)


2018

2019

Ændring

Vægte pr.
januar
2019

Juli

Juni

Juli

Juni 2019
– juli 2019

Juni 2018
– juni 2019

Juli 2018
– juli 2019

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,1

102,9

103,5

0,6

0,6

0,4

Fødevarer og ikke-alkoholiske

drikkevarer

11,84

103,6

105,0

105,9

0,9

2,0

2,2

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

102,7

103,4

104,0

0,6

1,4

1,3

Beklædning og fodtøj

4,37

90,0

90,8

87,4

-3,7

-5,8

-2,9

Bolig

29,72

103,0

104,0

103,6

-0,4

0,6

0,6

Boligudstyr,

husholdningstjenester

5,34

97,1

95,8

96,6

0,8

-1,0

-0,5

Sundhed

2,98

101,1

102,1

102,5

0,4

0,9

1,4

Transport

12,41

103,9

103,6

104,5

0,9

0,8

0,6

Kommunikation

2,12

85,9

85,2

85,7

0,6

-1,2

-0,2

Fritid og kultur

11,31

105,9

103,1

106,8

3,6

1,9

0,8

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

115,9

109,9

111,9

1,8

1,3

-3,5

Andre varer og tjenester

9,51

104,1

104,2

104,2

0,0

-0,2

0,1

Varer

47,59

98,6

98,9

98,8

-0,1

-0,4

0,2

Tjenester

52,41

107,4

106,7

107,9

1,1

1,4

0,5

Forbrugerprisindeks

ekskl. energi og

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

103,4

103,0

103,7

0,7

0,7

0,3

Nettoprisindeks i alt

103,6

103,4

104,1

0,7

0,7

0,5

HICP i alt

102,7

102,4

103,1

0,7

0,5

0,4

HICP-CT i alt

103,1

102,8

103,5

0,7

0,5

0,4

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  Frontier Market Borrowing Binge – IMF Blog