Via Danmarks Statistik

Ledige stillinger 1. kvt. 2019

Antallet af ledige stillinger i den private sektor var i første kvartal 2019 på 34.500, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 1.700 i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger var 2,0 pct. af summen af ledige og besatte stillinger. Andelen af ledige stillinger faldt med 0,1 procentpoint i forhold til kvartalet før. I samme periode steg ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra 5,2 til 5,3 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem de to konjunkturindikatorer, andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden, er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03 og www.statistikbanken.dk/aku123.

Kurven viser sammenhængen mellem ledige stillinger og AKU-ledighed

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 og frem til andet halvår af 2018 har der overordnet set været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Fra tredje til fjerde kvartal 2018 steg AKU-ledigheden, mens andelen af ledige stillinger var uændret, og fra fjerde 2018 til første kvartal 2019 steg AKU-ledigheden samtidig med, at andelen af ledige stillinger faldt.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03.

Region Hovedstaden havde den største stigning i andel af ledige stillinger

I Region Hovedstaden steg andelen af ledige stillinger i forhold til året før med 0,2 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,4 pct. I samme periode havde både Region Sjælland og Region Syddanmark en stigning i andelen på 0,1 procentpoint, hvilket i begge regioner resulterede i en andel af ledige stillinger på 1,6 pct. I Region Midtjylland og Region Nordjylland var andelen af ledige stillinger uændret på hhv. 1,7 og 1,4 pct. Dermed er Nordjylland fortsat den region med den laveste andel af ledige stillinger, mens Region Hovedstaden igen var den region med den højeste andel af ledige stillinger.

READ ALSO  Vandindvinding tilbage til normal efter tørkeår

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder – med under ti ansatte – havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,3 pct., hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint. Dermed stod de mindste arbejdssteder også for den største stigning i andelen af ledige stillinger i forhold til året før. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint til 1,9 pct. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde som de eneste et fald i andelen af ledige stillinger. Her faldt andelen med 0,2 procentpoint til 1,6 pct., hvilket også var det laveste niveau af andel ledige stillinger i første kvartal. For de største arbejdssteder – med over 100 ansatte – steg andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til 1,8 pct.

Størst stigning i branchen information og kommunikation

Branchen information og kommunikation havde i forhold til året før den største stigning i andelen af ledige stillinger. Andelen steg med 0,7 procentpoint til en andel på 3,7 pct. Dermed havde branchen igen den højeste andel i første kvartal. Tre brancher havde alle en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint. Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed steg til 1,6 pct., handel og transport mv steg til 1,7 pct. mens bygge og anlæg steg til en andel af ledige stillinger på 2,1 pct. Største fald i andelen af ledige stillinger – på 0,3 procentpoint – havde branchen erhvervsservice til en andel på 2,4. Branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel havde et fald i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint til en andel på 1,4 pct. Dermed havde branchen også den laveste andel af ledige stillinger i første kvartal.

READ ALSO  Høj værditilvækst i danske firmaer

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

2018

2019

2018

2019

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

antal

pct.

I alt – sæsonkorrigeret

32298

32903

35434

36201

34471

1,9

1,9

2,1

2,1

2,0

I alt – faktiske

32293

35021

36036

33373

34365

1,9

2,0

2,0

1,9

1,9

Hovedstaden

13791

14303

14658

15010

15572

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

Sjælland

2685

2519

3228

2568

2805

1,5

1,5

1,7

1,5

1,6

Syddanmark

5012

5696

6343

5079

5281

1,5

1,7

1,9

1,5

1,6

Midtjylland

6215

7318

7553

7235

6727

1,7

1,9

2,0

1,8

1,7

Nordjylland

2197

2600

1834

1832

2130

1,4

1,7

1,2

1,2

1,4

Uden fast arbejdssted1

2393

2585

2421

1649

1849

3,8

3,8

3,7

2,8

3,0

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

1. kvt. 2018

1. kvt. 2019

I alt

1-9
ansatte

10-49
ansatte

50-99
ansatte

100 +
ansatte

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt

1-9
ansatte

10-49
ansatte

50-99
ansatte

100 +
ansatte

Uden
fast
arbejds-
sted1

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

32293

6716

9899

4087

9197

2393

34365

7140

11474

3512

10389

1849

Industri, råstofudvinding og

forsyningsvirksomhed

4927

487

1243

800

2388

9

5530

692

1396

605

2830

6

Bygge og anlæg

3094

847

1491

459

278

19

3594

1552

1353

405

282

2

Handel og transport mv.

11152

3221

3532

1270

2206

924

12313

3044

4484

1276

3030

480

Information og

kommunikation

3343

710

1033

407

1128

64

4074

912

1432

508

1190

31

Finansiering, forsikring og

ejendomshandel

1763

318

443

136

836

30

1766

229

370

137

1020

10

Erhvervsservice

8015

1134

2157

1015

2361

1348

7088

712

2439

581

2036

1320

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,9

2,1

1,8

1,8

1,7

3,8

1,9

2,3

1,9

1,6

1,8

3,0

Industri, råstofudvinding og

forsyningsvirksomhed

1,5

1,9

1,6

1,6

1,4

1,8

1,6

2,6

1,7

1,2

1,6

0,3

Bygge og anlæg

2,0

2,0

2,6

1,9

0,9

1,1

2,1

3,6

1,9

1,8

0,9

0,5

Handel og transport mv.

1,6

2,2

1,2

1,5

1,4

4,3

1,7

2,1

1,5

1,3

1,9

2,0

Information og

kommunikation

3,0

4,1

3,5

3,1

2,4

2,1

3,7

4,7

4,5

4,7

2,6

1,2

Finansiering, forsikring og

ejendomshandel

1,5

1,1

1,4

1,4

1,7

2,9

1,4

0,8

1,1

1,2

1,9

1,4

Erhvervsservice

2,7

2,1

2,8

2,5

2,7

3,7

2,4

1,3

2,8

1,7

2,2

4,1