Via Danmarks Statistik

Industri, sammensat konjunkturindikator

Sæsonkorrigeret

Ændring -15 point

marts – april

Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator

Sæsonkorrigeret

Ændring -25 point

marts – april

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2020

COVID-19 har i voldsom grad påvirket konjunkturbarometrenes resultater for april. Industriens sammensatte konjunkturindikator falder med 15 procentpoint fra minus 7 i marts til minus 22 i april. Især faldende produktionsforventninger trækker ned, men også faldende ordrebeholdning og øgede færdigvarelagre trækker ned. De øvrige erhverv falder også. Bygge og anlæg falder med 25 procentpoint, serviceerhverv med 42 procentpoint og detailhandel med 29 procentpoint. Erhvervstillidsindikatoren, der vægter de fire erhverv sammen, faldt dermed til det laveste niveau i sin historie. Denne måneds undersøgelse omfatter spørgsmål specifikt om COVID-19’s betydning for virksomhederne, se afsnittet om eksperimentel statistik nedenfor. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer, også for EU-lande.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne falder til niveau under kriseniveauet i 2008-2009

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, falder dramatisk fra 95,5 i marts til 50,5 i april. Niveauet er dermed lavere end i 2008-2009 under finanskrisen, og det laveste i dens historie siden 1985.

Et stort set identisk fald gælder for tillidsindikatoren. Her er faldet fra 94,1 til 51,3. Tillidsindikatoren inkluderer forbrugerforventningerne, som også er faldet kraftigt i april, se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:151.

Erhvervstillidsindikatoren er en sammenvejning af de basisindikatorer, der indgår i de fire erhvervs sammensatte konjunkturindikatorer. I en de-komponering findes det, at det er serviceerhvervenes fald, der trækker mest igennem og bringer indikatoren ned under finanskriseniveauet.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100. Endelige april-tal, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Eksperimentel statistik med spørgsmål om COVID-19

Tirsdag 28. april 2020 blev der under Eksperimentel Statistik udgivet de endelige tal for april for tre ekstraspørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Svar på første af tre spørgsmål er gengivet her for de overordnede fire erhvervsgrupper. I pdf-dokumentet Erhvervenes påvirkning af COVID-19 i april – endelige tal findes yderligere tal for spørgsmål om ændring i omsætningen og om risiko for afvikling af virksomheden – med detaljerede tal for erhvervenes underbrancher.

Det er forventet, at respondenten vælger mellem lille, noget og meget ud fra en vurdering af påvirkningens øgede grad. Endelig opgørelse pr. 24. april 2020. Virksomhederne er vægtet i beregningen efter deres størrelse.

Om dataindsamlingen

Besvarelserne er kommet ind i perioden 26. marts til 24. april med påsken imellem. Hovedparten er kommet ind de to første uger af indsamlingsperioden.

Konjunkturbarometrenes tal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden ‘nettotal’ er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Find flere konjunkturbarometertal

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer, blandt andet om marts måneds produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene og i bygge og anlæg.